Indholdsfortegnelse
1. Beregn priselasticiteten på efterspørgslen efter olie på baggrund af figuren i bilag 1. Forklar kortfattet mulige årsager til den beregnede priselasticitet.
2. Forklar på baggrund af bilag 2 hvordan udviklingen i olieproduktionen påvirker prisdannelsen på oliemarkedet. Illustrer dette i et udbuds- og efterspørgselsdiagram
3. I bilag 3 nævnes, at Europa nærmer sig deflation. Forklar hvorfor det kan blive et samfundsøkonomisk problem.
4. Vurder med udgangspunkt i bilagene hvordan de russiske husholdninger vil blive påvirket af den økonomiske udvikling i 2015.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
I og med der er mange på markedet for olie, vil prisdannelsen blive påvirket således at udbuddet vil stige da der er mange om markedet, som vil føre til, laver oliepriser.

Der er også kommet ekstra meget olie på markedet, da sanktioner mod Iran er ved at blive hævet, og der er en bekymring for efterspørgslen da især Kina har en aftagende vækst.