International økonomi | Oliemarkedet og Ruslands økonomi i International økonomi

Indholdsfortegnelse
1. Beregn priselasticiteten på efterspørgslen efter olie på baggrund af figuren i bilag 1. Forklar kortfattet mulige årsager til den beregnede priselasticitet.
2. Forklar på baggrund af bilag 2 hvordan udviklingen i olieproduktionen påvirker prisdannelsen på oliemarkedet. Illustrer dette i et udbuds-og efterspørgselsdiagram.
3. I bilag 3 nævnes, at Europa nærmer sig deflation. Forklar hvorfor det kan blive et samfundsøkonomisk problem.
4.b Analyser på baggrund af bilag 4, årsagerne til den økonomiske vækst i Rusland i 2015.
5. I bilag 6 står der i artiklen bl.a. ”udenlandske direkte investeringer er lig med teknologioverførsel og nye markedsmuligheder. Det er altså selve grundlaget for fremtidens vækst, der smuldrer her”. Forklar hvad der menes med citatet.
6. Vurder med udgangspunkt i bilagene hvordan de russiske husholdninger vil blive påvirket af den økonomiske udvikling i 2015.

Uddrag
Man kan ud fra mine beregninger konkludere at efterspørgslen er uelastisk, da den procentvise mængdeændring er mindre en den procentvise prisændring.

Derudover vil lønningerne falde, fordi at virksomhederne reducerer deres lønomkostninger, for at tackle de lave priser. Dette vil bl.a. ramme husejere, som har baseret deres huslån på deres lønninger.

Den økonomiske vækst i Rusland er faldet fra 0,6% (2014) til -3,7% (2015). Dette er et kæmpe fald som skader landet, dermed vil jeg prøve at finde nogle årsager til, hvad det kan skyldes. Rusland har været igennem en hård periode og er så småt i gang med at styre hen mod en finansiel katastrofe.

Alle disse faktorer har gjort at den økonomiske vækst i Rusland, ser ud som den gør i dag. Samfundet er hårdt ramt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu