Indledning
Modellen er en udbud- og efterspørgselskurve, der beskriver forholdet mellem pris og henholdsvis efterspurgte mængde og udbuddet af mængden. Efterspørgselskurven er forholdsvis stejl, da olie er en uelastisk vare.

Det er en uelastisk vare, da efterspørgslen reagerer relativt svagt på prisændringer. Olie er en nødvendighedsvare, så det er realistisk, at mængden ikke ændrer sig særlig meget. Olie bruges til mange ting, og der er endnu ikke opfundet noget, der kan erstatte olien, og derfor vil efterspørgslen hverken falde eller stige.

Udbudskurven er også forholdsvis stejl, hvilket vil sige, at udbuddet også er uelastisk. På den korte bane er udbuddet af olie meget konstant, da man ikke bare lige øger produktionen af olie.

Olie bores op af jorden af store boreplatforme. Fra forberedelserne af en ny boreplatform, til den står klar til brug tager flere år, og koster mange penge. Omvendt, når man nu har boreplatformene i brug, vil man gerne have mest muligt ud af maskinerne.

Derfor er produktionen af olie meget konstant og udbuddet af olie er uelastisk.

Uddrag
Når olieprisen falder, vil det gå op for nogle lande, at deres olieproduktion ikke giver profit, og at de derfor mister penge på olien. Derfor bliver de pågældende lande nødt til at stoppe produktionen.

Et fald i olieprisen påvirker dog også de lande, hvor det stadig kan betale sig at udvinde olien, en del. De vil nemlig få et mindre overskud, hvilket giver færre penge til alle.

Da borgerne i de omtalte lande ikke har så mange penge mellem hænderne, vil det gå ind og påvirke betalingsbalancen, da folk ikke bruger nær så mange penge som tidligere og virksomheder derfor heller ikke vil tjene så mange penge som tidligere.