Norges økonomi | International økonomi

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1 Beregn, på baggrund af oplysningerne i bilag 1, priselasticiteten for unges cigaretforbrug i perioderne 1990-2004 og 2004-2018:
- Den danske regering overvejer med inspiration fra Norge at indføre en drastisk afgiftsstigning på cigaretter. Forklar konsekvenserne af en sådan afgiftsstigning:

1.2 Regeringen planlægger at lægge en afgift på x kroner på en vare.
a) Forklar hvilket diagram i bilag 4 der viser effekten:
b) Forklar hvorledes afgiften påvirker forbruger- og producentoverskuddet.

Opgave 2
2.1 Analyser på baggrund af bilag 5 årsagerne til den økonomiske vækst i Norge i 2018:

2.2 Diskuter med udgangspunkt i den aktuelle konjunktursituation i Norge fordele og ulemper ved en ændring af arbejdstiden. Kom herunder ind på vækst, konkurrenceevne og løndannelse i Norge.

Opgave 3
Du er ansat i Norges Bank (den norske nationalbank) og er blevet bedt om at udarbejde et notat på maksimalt 600 ord til den norske regering. Skriv notatet med udgangspunkt i bilag 5, 6, 7, 8 og 9:

Uddrag
Hvis den danske regering vælger at gennemføre tiltaget om at øge afgiften på cigaretter, vil afgiftsindtægterne pr. solgte pakke stige betydeligt.

Dette påvirker de offentlige finanser positivt, da disse ekstra penge går til statskassen. Dog ville en afgiftsforhøjelse samtidig resultere i mindre efterspørgsel på cigaretter.

Vi kan ud fra ovenstående beregning se, at efterspøgslen i Norge blev formindsket drastisk i takt med de stigende priser.

Artiklen i bilag 3 præsenterer data, som viser, at andelen af rygere i aldersgruppen 16-24 år, er faldet fra 29% i 1990’erne til blot 3% i dag.

Denne udvikling kan tilskrives det faktum, at cigaretter er en priselastisk vare, da priselasticiteten er under -1. Desuden peger artiklen på, at prisstigninger er en faktor, der har bidraget til at skabe en anti-ryge-kultur blandt norske unge.

---

Ovenfor ses et helt almindeligt diagram for udbud/efterspørgsel på en vare th. Her kan ligevægtsprisen aflæses på y-aksen.

Arealet af de røde område er forbrugeroverskuddet, og tilsvarende viser det blå areal producentoverskuddet. Nogle efterspørgere (cirklen øverst på aksen) er i virkeligheden villige til at betale mere for den vare, end de gør.

Går man længere ned af linjen og tager en pris, så vil der være flere, som vil være parate til at betale prisen, men sandheden er, at de jo kun betaler ligevægtsprisen, som er lavere end den, de alle var villige til at betale.

Det, de samlet set sparer, vises i det røde areal. Udbyderne/procenterne tjener ligeledes nogle penge, da Nogle producenter vil samtidig være villige til at sælge/producere til en meget lavere pris, end det markedet kan bære.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu