Brasiliens økonomi | International økonomi

Indholdsfortegnelse
1. Forklar på baggrund af bilag 1 forskellen på de 2 kurver, der viser hen-holdsvis handels- og betalingsbalancen i Brasilien. Inddrag bilag 3 i din forklaring.
2. a. Illustrer i et SE/SU-diagram en stigning i lønniveauet i Brasilien. For-klar hvordan prisniveauet bliver påvirket.
b. Analyser med udgangspunkt i bilagene årsagerne til den stigende infla-tion i Brasilien.
3. Analyser med udgangspunkt i bilagene, årsagerne til den økonomiske recession i Brasilien i 2015 og 2016. Inddrag forsyningsbalancen i analysen.
4. Vurder fordele og ulemper for Brasilien ved at anvende høje toldsat-ser.

Uddrag
Den høje toldsats kan være en fordel for Brasilien, idet det er med til at beskytte landets hjemmemar-ked. Ved hjælp af en høj toldsats, sikre landet at folket vælger at købe vare i Brasilien i stedet for at importere noget fra udlandet.

Dette medhjælper også til en bedre handels- og betalingsbalance. Derfor har landet også valgt at sætte de højeste toldsatser på de varer, som mest bliver importeret. Toldsatser-ne er henholdsvis 18% på mejeriprodukter, 23% på tekstiler og 34% på beklædningsdele.

Herudover kunne en anden fordel for Brasilien være, at udenlandske virksomheder bliver nødsaget til at overveje produktionsmulighederne i landet, for at kunne sælge til de brasilianske forbrugere, uden et alt for høj prisniveau.

Dette gavner både Brasiliens BNP og skaber arbejdsmuligheder for brasilianerne og vil også betyde færre offentlige omkostninger til ydelser og flere indtægter for Brasi-lien.

En ulempe herved, kan være at samhandlen med udlandet bliver udfordret. EU og USA har såfremt opfordret Brasilien til at sænke toldsatserne, for at forbedre samhandelen, men den skiftende regering valgte at fastholde dem. Den høje toldsats er en væsentlig eksportbarriere for landet.

Det bliver dyrere for brasilianske virksomheder at importere råvare og dermed bliver det også dyrere for forbrugerne at købe det færdige produkt.

De høje toldsatser kan også give de nuværende virksomheder et manglende incitament til at være selvtilfredse, i det de høje toldsatser kan udfordre virksomhedernes konkurren-ceevne, da de kan være nødsaget til at hæve priserne.

Den høje toldsats kan være en væsentlig grund til det høje prisniveau i Brasilien, sammen med de høje lønninger, kan det være med til at hæve virksomhedernes produktionsomkostninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu