USA’s økonomi eksamen – International økonomi A

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
a. Beregn på baggrund af tallene i bilag 1 importkvoterne i Danmark og USA.
b. Forklar på baggrund af beregningerne i hvilket land multiplikatorvirkningen, alt andet lige, vil være størst.

Opgave 2
- Forklar hvordan USA’s og Danmarks velfærdsmodeller påvirker samfundsøkonomierne under en økonomisk krise. Inddrag de automatiske stabilisatorer.

Opgave 3
a. Forklar - med inddragelse af udbuds- / efterspørgselsdiagrammet i bilag 3 – hvordan Centralbankens opkøb af realkreditobligationer kan forventes at påvirke kursen på USA’s realkreditobligationer.
b. Forklar sammenhængen mellem kursudviklingen og den direkte rente på USA’s realkreditobligationer.

Opgave 4
- Analyser med udgangspunkt i bilagene forhold der påvirker privatforbruget i USA

Opgave 5
- Vurder om USA har de samme muligheder og begrænsninger som Danmark for at anvende pengepolitikken og finanspolitikken til at øge den økonomiske vækst

Uddrag
Forklar hvordan USA’s og Danmarks velfærdsmodeller påvirker samfundsøkonomierne under en økonomisk krise. Inddrag de automatiske stabilisatorer

Begge lande har forskellige velfærdsmodeller. USA har den residuale velfærdsmodel, og Danmark har den universelle velfærdsmodel.

Hvis en af de lande bliver ramt har økonomisk krise, f.eks. på grund af en faldende eksport vil arbejdsløsheden typisk stige på begge lande . Forskellen mellem Danmark og USA er, at i Danmark vil de arbejdsløse få støtte fra staten, mens man i USA selv skal forsørge sig. De arbejdsløse i USA har ingen indkomst, tværtimod kan danskerne holde størstedelen af deres forbrug videre.

Da de arbejdsløse i USA står uden indkomst, vil efterspørgslen falde, og videre sigt vil produktionen også falde. Med økonomens sprog vil der være en meget stor multiplikator virkning i USA.

Statens udbetaling har en stabiliserende effekt, som sker automatisk, uden at der kræves et politisk indgreb. Det ville sige at Danmark klarer sig bedre end USA, da Danmark har en automatisk stabilisatorer virkning på samfundsøkonomien, under en økonomisk krise.

Skattesystemet og dagpengesystemet virker som en automatisk stabilisator, der lægger en dæmper på svingningerne i den økonomiske aktivitet. Det ville sige at de automatiske stabilisatorer har en stor udglattende virkning på konjunktursvingninger.

Da USA har den residuale velfærd, som hverken har et højt Skat, eller høje moms- og afgiftskasser vil landet i en højkonjunktur have større økonomisk vækst ift. Danmark.

Men med multiplikatorvirkning opnår Danmark en stigende produktion, og indkomst. Figuren nendunder viser en illustration af udviklingen, over hvordan skatten dæmper et økonomisk opsving.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu