Storbritanniens økonomi 2005 til 2014

Opgavebeskrivelse
1. Reallønsudviklingen i Storbritannien i perioden 2005 til 2014.

2. A) Virkningen på Storbritanniens BNP af en finanspolitisk stramning på 10 mia. GBP
B) Forskellen på de to finanspolitiske instrumenters virkning det første år på Storbritanniens BNP.
C) De langsigtede virkninger på BNP af at beskære de offentlige udgifter med mere end 100 mia. kr.

3. Hvordan efterspørgselssiden i forsyningsbalancen forventes at påvirke den økonomiske vækst i Storbritannien i 2014-2016.

4. Udviklingen i Storbritanniens priskonkurrenceevne

5. Konsekvenserne af de forventede rentestigninger

Uddrag
Nogle varer konkurrerer på kvalitet, design og innovationsindhold, mens andre varer konkurrerer på prisen. Når et lands varer konkurrerer på prisen er der altså tale om et lands priskonkurrenceevne. Priskonkurrenceevnen betyder, hvad et lands varer koster på verdensmarkedet i forhold til andre landes varer af samme slags. Et lands priskonkurrenceevne afhænger af 3 faktorer.

Den første faktor som er med til at bestemme konkurrenceevnen er, hvad varen koster at producere for landet, altså, de indenlandske omkostninger, og her har lønomkostningerne især stor indflydelse.

Den anden faktor som spiller en vigtig rolle for et lands priskonkurrenceevne er, arbejdernes produktivitet, hvis et arbejde fx kræver høj effektivitet til en lav løn, vil det være muligt for denne virksomhed at have lave priser på disse varer, da deres ansatte kun er indkomster for virksomheden i stedet for udgifter.

Den tredje faktor er selvfølgelig, hvad landets valuta koster, for når virksomheder skal købe varer af hinanden, skal de først købe de andre landes valuta. Denne er altså en væsentlig faktor for konkurrenceevnen, da den også er med til at bestemme prisen på varen.

Reallønnen i Storbritannien har hovedsageligt været faldende fra 2008 og frem til 2014. Et lavere lønniveau, gør det billigere for landet at producere varer, og derfor bliver det også
billigere at købe varer fra Storbritannien. De gennemsnittelige produktionsomkostninger i Storbritanniens konkurrerende lande, som Tyskland og Frankrig er også væsentligt højere. Med Storbritanniens lavere lønninger, og derved lavere produktionsomkostninger, er de høje produktionsomkostninger for de konkurrerende lande altså en kæmpe fordel for Storbritannien, og derved en positiv faktor for landets konkurrenceevne.

Storbritanniens produktivitet er stigende, hvor konkurrerende lande, som Frankrig, Belgien, Italien og Schweiz, stadig kæmper for at følge med, dette påvirker ligeledes landets konkurrenceevne positivt. En stigende produktivitet suppleret med de lave produktionsomkostninger styrker virkelig Storbritanniens priskonkurrenceevne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu