Den økonomiske vækst efter Covid19 | Opgave

Opgavebeskrivelse
Diskutér, i hvor høj grad at forskellige former for økonomisk politik kan bidrage til at øge den økonomiske vækst efter Covid19. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag 1 og du skal anvende økonomisk teori.

Indledning
Selvom Danmark indførte skrappe restriktioner i foråret 2020 grundet coronakrisen, medførte pandemien stadig negative konsekvenser for dansk økonomi.

Folk mistede deres job, og arbejdskraften i samfundet var særligt formindsket. Netop derfor, har det længe været omdiskuteret, hvilke former for økonomisk politik, som bedst muligt vil kunne øge den økonomiske vækst efter Covid19.

Forbrug og opsparing, en arbejdsløshed som især var stigende i starten af coronakrisen, konjunktursvingninger samt samfundets langsigtede økonomiske vækst er allesammen emner indenfor makroøkonomiske analyser.

Uddrag
I stedet for at foretage offentlige investeringer, blandt andet ved at bygge infrastruktur, bør man føre en lempelig finanspolitik, som har en omgående virkning og dermed stimulerer samfundet med det samme og meget direkte.

Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopsalgh, foreslår blandt andet i bilag 1, at sænke selskabsskatten og samtidig give lønmodtagere muligheden for at tjene 7000 kroner skattefrit i 2020 og 2021, for på den måde at øge privatforbruget.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu