Indledning
Fredsslutningen efter Første Verdenskrig skabte et nyt Europa, men det blev et Europa, der havde vanskeligt ved at nå frem til økonomisk, social og politisk stabilitet.

Og da endelig stabiliteten og fremgangen syntes inden for rækkevidde i slutningen af 1920'erne, ramtes verden af den værste økonomiske krise, man havde oplevet i moderne tid.

Krisen i 1930'erne banede vejen for højrenationalisme i form af fascismen og nazismen, hvis værste side var dens raceideologi. Den endte med jødeudryddelserne i koncentrationslejre i Østeuropa.

Indholdsfortegnelse
Økonomisk Krise Efter Første Verdenskrig
Fire Økonomiske Faser 1918-1939
- Nationalformue I Milliarder Dollars
Erstatningsproblemet

Arbejdsspørgsmål: Den Økonomiske Udvikling I 1920'erne
1. Hvordan Forklarer Bogen Den Økonomiske Krise Efter Første Verdenskrig Og Fremgangen I 1920'erne?
2. I Hvilket Omfang Skyldtes De Økonomiske Vanskeligheder Politikernes Fejltagelser?

Verdenskrisen 1929
Politisk Polarisering

Arbejdsspørgsmål: Den Økonomiske Verdenskrise
1. Hvordan Forklarer Bogen Udbruddet Af Den Økonomiske Krise I 1929?
2. Hvilken Politisk Effekt Havde Krisen I 1930'erne?

Uddrag
Den økonomiske udvikling efter 1918 kan opdeles i fire faser.
• Den første fase, der strakte sig fra 1918 til 1923, var en omstillingsperiode

hvor overgangen fra krigsøkonomi og tilpasningen til de nye økonomiske strukturer i Europa gav store problemer og nogle steder – i Italien og Tyskland – alvorlige kriser.

• Den anden fase fra 1923 til 1929 var præget af fremgang og vækst i såvel USA som Europa.

• I den tredje fase fra 1929 til 1933 gled både USA og Europa ud i en dyb krise med massearbejdsløshed. Den indledtes med det store krak på New Yorks aktiebørs i 1929.

• Den fjerde fase fra 1933 til 1939 er vejen ud af krisen. Den kendetegnes ved stærk statslig indgriben i økonomien, og den afsluttes med udbruddet af Anden Verdenskrig i 1939.

At der fulgte et økonomisk tilbageslag efter krigens afslutning, er ikke overraskende. Krigsproduktionens ophør betød, at mange industrier måtte indskrænke og afskedige folk.

Samtidig vendte de mange soldater tilbage, og det var vanskeligt at skaffe dem arbejde, og statsfinanserne var hårdt pressede af store udgifter til pensioner til krigsinvalider og enkepensioner og til at forrente og afdrage de store lån

der var blevet optaget for at betale for krigen. De forandringer, der var sket med Europakortet, skærpede de økonomiske problemer

fordi tidligere store, økonomiske enheder som Østrig-Ungarn og det russiske zarrige var afløst af mange mindre stater. Der var nu mange flere told- og valutagrænser, som hæmmede handlen.

---

2. I hvilket omfang skyldtes de økonomiske vanskeligheder politikernes fejltagelser?
- Et særligt problem udgjorde de tyske erstatningsbetalinger. De hverken ville eller kunne betale så store beløb

men det var også et problem for de modtagende nationer, for de tyske varer, modtagerlandene købte for erstatningerne, udsatte modtagerens eget erhvervsliv for benhård konkurrence.