Økonomisk krise i Danmark

Opgavebeskrivelse
1. Hvad var intentionerne bag den første bistandslov tilbage i 1976?
2. Forklar den sociale situation i Danmark op gennem 1980’erne.
3. Hvorfor blev indvandring en del af samfundsdebatten i 1980’erne?
4. Hvilke problemer gav den økonomiske krise i velfærdsstaten for handling i forbindelse med miljøproblemerne, som følge af den øgede industrialisering?
5. Forsøg at forklare hvilken betydning teknologien/fjernsynet fik på dansk politik og det politiske arbejde i folketinget.
6. Hvad er græsrodsbevægelser og hvad er deres formål?
7. Hvordan var samfundets sociale udvikling medvirkende til at kvindebevægelsen opstod?
8. Hvordan ønskede kvindebevægelsen at ændre samfundets socialstruktur?

Uddrag
1. Hvad var intentionerne bag den første bistandslov tilbage i 1976?
I forbindelse med lovens ikrafttræden gjorde den daværende socialminister rede for bistandslovens intentioner - herunder fremskridtene iforhold til den tidligere sociallovgivning: »Til forskel fra dette »båsesystem« bygger bistandsloven på et lighedsprincip, der indebærer, at alle skal have lige adgang til den type hjælp, de har brug for, uanset livbåd der er årsagen til, at de søger rådgivning, kontanthjælp, praktisk bistand- osv.

---

3. Hvorfor blev indvandring en del af samfundsdebatten i 1980’erne?
Indvandrerdebatten Det er nærliggende at se 80'ernes indvandrer-debat og de udbredte racisme-tendenser som et udtryk for de sociale, kulturelle og menneskelige problemer. Heller ikke flygtninge havde givet anledning til problemer i perioden fra 50'erne frem til begyndelsen af 80'erne. Danmark var stolt af sin humanitære indstilling og sin tolerance og tog godt imod ungarske flygtninge efterl956-opstanden, polske flygtninge i 1969-70, flygtning fra Chile i 1973-74 og vietnamesiske bådflygtninge omkring 1980. Cia. IO.OOO flygtninge fra Iran, Libanon og Sri Lanka skulle derimod i perioden 1984-86 vende op og ned på både dansk flygtningepolitik og befolkningens forhold til flygtninge /indvandrere (især asiatiske). Mange danskere opfattede nu de fremmede som konkurrenter på arbejds-, uddannelses- og bolig-markedet, og som nogle, der kom for at snylte p4 den danske velfærdsstat.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her