Økonomisk ubalance | Danmark og USA | IØ opgave

Problemformulering
Hvorfor er uligheden i Danmark og USA steget de seneste par år, og hvilke problemer kan det have for samfundet, og hvordan kan det være der især i USA er så mange fattige, når de samtidig er et af de rigeste lande målt på Bnp.

Indledning
Økonomisk ulighed er begyndt at blive et mere og mere betydningsfuldt tema for mange lande. Igennem de seneste par år er uligheden vokset mange steder i verdenen, hvilket kan være meget problematisk.

Vi vil redegøre for den amerikanske samt den skandinaviske velfærdsmodel, og finde frem til hvilke betydningsfulde forskelle der er mellem de to velfærdsmodeller i forhold til deres betydning ved den økonomiske ulighed i landene.

Specielt i USA er uligheden voksende, hvilket kan få mange fremtidige konsekvenser for landet, som vi vil komme ind på igennem vores opgave.

Uligheden i USA er svær at forstå, grundet de er et af de rigeste lande målt på Bnp. pr. indbygger.

Indholdsfortegnelse
Taksonomiske niveauer: 2
- Redegørende: 2
- Analyserende: 2
- Diskuterende: 2
- Vurderende: 2
Problemstilling: 3
Indledning: 3
Metodeafsnit: 3
Ulighed: 4
Velfærdsmodellerne i USA og Danmark: 4
Udviklingen i USA: 5
Udviklingen i Danmark: 6
Analyse: 7
Hvordan har udviklingen påvirket det danske samfund, samt det amerikanske? 7
Hvordan kan man mindske uligheden i et samfund? 10
- Hæve arveskatten 10
- Højere skattetryk 10
Diskutere: 11
Hvor stor en rolle har uligheden i samfundet? 11
Hvor stor en rolle har deres velfærdsmodeller på deres ulighed? 12
Vurdere: 13
Konklusion: 14

Uddrag
I USA er uligheden kun steget igennem de sidste 50 år. Når vi kigger på den økonomiske ulighed

er det meget relevant at kigge på hvordan indkomsten har udviklingen sig. Indkomstudviklingen har en stor betydning i forhold til hvordan den økonomiske ulighed udvikler sig.

Vi kan se på grafen til venstre på næste side at alle 4 indkomstgrupper har udviklet sig positivt, da alle ændringer i indkomsten efter skat, har haft en positiv udvikling.

Samtidig kan man tydeligt se på grafen at udviklingen i indkomst for de 1% rigeste i USA, er steget markant mere end de andre indkomstgrupper.

De 1% rigeste har oplevet en indkomstvækst på 242%, hvor vi kan se den mindste udvikling ses ved de midterste 60%, hvor udvikling kun er på 46%.

Vi kan derfor se at udviklingen i indkomsten i USA, ikke har sænket den økonomiske ulighed, men at den kun vokser og vokser fra de rigeste til de fattigste.

De rigeste 1% bliver ved med at øge uligheden, da deres indkomstvækst stiger relativt mere end de andres i USA. Hvis man tager et kig på BNP-pr indbygger i USA, ligger den på i 2019 på 65.298 dollars.

Sammenligner man den med den danske BNP pr. indbygger, ligger den danske på 5000 mindre, altså 60.170 dollars.

Ved at kigge på et lands BNP-pr indbygger, kan man ikke finde ud af hvor stor uligheden er i et af landene.

Det eneste vi kan finde ud af ved at kigge på Bnp ‘en, er hvad den gennemsnitlige løn hos en borger i USA og Danmark er årligt.

Grafen til højre viser USA´s økonomiske ulighed målt ved gini-koefficienten. Her kan vi se at grafen næsten kun er steget siden 1990.

Jo tættere tallet er på 0 desto mere økonomisk lighed er der i landet, men vi kan se på grafen den kun er steget, hvilket viser at den økonomiske ulighed i USA´s er steget siden 1990.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu