Indledning
Igennem de seneste mange årtier har den sociale mobilitet og den høje økonomiske ulighed været et problem for USA og amerikanerne.

Statistik fra The World Bank viser, at blandt andet gini koef-ficienten siden 1980’erne har ændret sig i en negativ retning.

USA er blevet mere ulige økono-misk, og en af måderne amerikanerne tidligere har holdt håbet oppe på, er ved at tro på den ame-rikanske drøm.

Den amerikanske drøm har altid været en af grundstenene i den amerikanske kul-tur, men specielt den nye generation tror ikke på drømmen, som de tidligere generationer har gjort.

Dette kan være en udfordring for det amerikanske folk, hvorfor denne opgaver netop sætter fokus på ulighed, social mobilitet og den amerikanske drøm med fokus på de to seneste generati-oners syn på det.

I første del af opgaven vil der blive redegjort for den sociale mobilitet og økonomiske ulighed i USA.

Der vil blive brugt statistik fra OECD for at finde ud af, hvor høj uligheden er i USA i forhold til den lave ulighed i Danmark. Derudover vil der også blive redegjort for den amerikanske drøm.

Endvidere vil der blive analyseret, hvorvidt den amerikanske drøm korrelerer med The Great Gats-by Curve. I analysen bliver der også analyseret, hvor mange unge der stadig har tiltro til den ame-rikanske drøm i dag.

Udover vil det blive analyseret, hvilken rolle uddannelse spiller for den lave sociale mobilitet i USA, og hvorvidt USA kunne gøre noget anderledes for at ændre den lave socia-le mobilitet.

Til sidst vil det blive diskuteret, hvorvidt Baby Boomers har de samme muligheder som Millennials for at opnå den amerikanske drøm, hvor det også vil blive diskuteret om Millenni-als og Baby Boomers har samme prioritering og holdning til den amerikanske drøm.

Indholdsfortegnelse
Abstract
Indledning
Redegørelse
Social mobilitet
Økonomisk ulighed
Den amerikanske drøm
Analyse
The Great Gatsby Curve
USA’s realitet
En klogere overklasse
Den Amerikanske drøm
Den uddøende amerikanske drøm
Engelskfaglig analyse
Diskussion
Forskellige syn på den amerikanske drøm
Forskellen på Baby Boomers og Millennials
Opnåelse af den amerikanske drøm
Konklusion
Litteraturliste
Bøger
Videoer

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Den amerikanske drøm er en individuel drøm, mange amerikanere har, eller tror på. Det betyder, at lige meget hvad din baggrund er, eller hvad din indkomst er, kan du blive lige det, du har lyst til at blive, hvis man arbejder hårdt for det og tror på det. Og en måde hvorpå hver enkelte person kan forfølge sin egen glæde og drømme.

Den amerikanske drøm er opbygget på seks drømme, hvilket er:” Individual freedom”, “Self-Reliance”, “Equality of Opportunity”, “Competition”, “Material Wealth” og “Hard Work”.

Individual freedom er at amerikanere har ret til at kontrollere sit eget liv, uden at staten eller an-dre skal bestemme over dem.

Self-reliant kan man sige hører sig sammen med” individual free-dom”, da amerikanere mener, at de skal have en tro på sig selv for at beholde den frihed, de har.

Med equality of opportunity menes der, at alle amerikanere skal have den helt samme ret til at opnå succes.

Competition, er konkurrence mellem alle, da alle skal have samme ret til succes. Ofte begynder konkurrencen i en tidlig alder og slutter først når man skal på pention.

Material Wealth, er at man tjener mange penge, så der er mulighed for at forsørge sin familie, og have råd til et lægebesøg eller medicin.

Hard Work er vigtigt i USA, da amerikanere er stor tilhænger af materielle ting, hvilket de ikke kan opnå uden at arbejde hårdt.

Den amerikanske drøm begyndte for alvor at blive brugt i 1960’erne, efter Martin Luther Kings tale ”I have a dream” , og med tiden er det blevet brugt af mange og er et af de meste kendte citater i verden.

Der er stor forskel på, hvad den amerikanske drøm betyder fra person til person. For nogle er den amerikanske drøm at have en god familie, og for andre er det at få lige præcis den uddannelse, de drømmer om. den amerikanske drøm er noget, man skal arbejde på at opnå.

Der er flere amerikanere, der mener, at de har opnået den amerikanske drøm. I 2005 var der 32%, som mente, at de havde opnået den amerikanske drøm, men i 2009 var der 44%, der mente de havde opnået den, selvom at USA's økonomi var i recession.

Der er mange måder at se den amerikanske drøm på, og når tiderne bliver svære for amerikaner-ne, skifter de mening om, hvad deres mål og drøm er.

Når det går dårligt, handler den amerikan-ske drøm om værdier - såsom frihed og muligheder - og endnu mindre om at tjene penge.

Det er også muligt, at forældre opnår drømmen for deres børn, hvis forældrene tjener mange penge, så står deres børn allerede meget bedre i samfundet, og har stor mulighed for at lave lige præcis det, de vil.