Økonomisk og social ulighed i USA | SRO | 10 i karakter kopi-kopi

Opgavebeskrivelse
Redegør for økonomisk og social ulighed i USA. I din redegørelse bedes du inddrage teoretiske forklaringer på ulighed samt empiri, herunder inddrage centrale elementer fra Joseph Stiglitzs artikel ”The 1 percent problem” (bilag A).

I forlængelse heraf ønskes en analyse af filmen The Pursuit of Happyness (2006) med særligt fokus på en personkarakteristik af Chris Gardner. Endeligt bedes du vurdere, hvorvidt det er muligt at forfølge den amerikanske drøm i USA.

I vurderingen skal du inddrage hovedpointerne fra din analyse af filmen, viden om velfærdsmodeller samt inddrage artiklen fra Information (29.12.2010): ”Den amerikanske drøm er dansk” (bilag B).

Bilag A:
https://www.vanityfair.com/news/2012/05/joseph-stiglitz-the-price-on-inequality Bilag B: Den amerikanske drøm er dansk | Information

Indledning
Øget ulighed og stigende fattigdom er verdensomspændende fænomener. Især i USA, hvor uligheden øges, er det spændende at undersøge mulige løsninger, der viser måder at løse problemet på.

USA har altid været et af de rigeste lande i verden, men på grund af den dårlige økonomiske likviditet og enorme gæld har lande som Tyskland og Frankrig overgået dem.

De rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Derfor bliver drømmen om lige muligheder for amerikanere mere og mere sløret.

På de næste sider vil ovenstående emner blive diskuteret og undersøgt mere detaljeret ved hjælp af de metoder, der tilbydes af samfundsvidenskab og engelsk.

I min opgave vil jeg gøre rede for økonomisk og social ulighed i USA. Herefter vil jeg analysere filmen “The Pursuit of Happyness” og derefter vurdere viden om velfærdsmodeller fra artiklen “Den amerikanske drøm er dansk”.

På filmen vil jeg bruge formanalyse og indholdsanalyse til at finde budskabet i filmen “The Pursuit of Happyness”. Jeg vil også beskrive miljøtegningen, fordi det hjælper med at danne hovedpersonen og hans skæbne.

Indholdsfortegnelse
Opgaveformulering:
Indledning:
Redegørelse:
Analyse:
- Indholdsanalyse:
Formanalyse:
Sekvenser:
Diskussion og vurdering:
Konklusion:
Litteraturliste:

Uddrag
Hvad er økonomisk og social ulighed? Social ulighed er forskellen i den måde, folk opnår sociale ressourcer på. Økonomisk ulighed referer til forskellen i økonomiske aktiver, indkomst eller formue mellem enkeltpersoner eller grupper.

I de sidste par årtier har social mobilitet og høj økonomisk ulighed været et stort problem for USA og amerikanere. Statistikker fra Verdensbanken viser, at blandt andet Gini-koefficienten har ændret sig i en negativ retning siden 1980’erne.

USA er blevet mere ulige økonomisk, og en måde, som amerikanere tidligere har håbet på, er at tro på den amerikanske drøm.

Den amerikanske drøm har altid været en af hjørnestenene i den amerikanske kulturrejse, men især den nye generation som ikke tror på drømme som de tidligere generationer.

For det amerikanske folk kan dette være en udfordring, hermed fokuserer denne opgave på ulighed, social mobilitet og den amerikanske drøm.

Hvad Joseph Stiglitzs artikel “The 1 percent problem” forsøger at forklare er, at en procent af befolkningen måske har det hele, men i sidste ende vil deres grådighed og ønske om at kontrollere og monopolisere økonomien hjemsøge dem igen.

Han mener, at vi ved at se tilbage på historien kan forudsige den uundgåelige 1% af fremtiden. I de fleste tilfælde er ideerne i disse artikler korrekte.

Denne artikel modsætter sig imidlertid stærkt 1%. Problemet er, at Stiglitz ikke accepterede tilbage visningen og viste, hvorfor han stadig havde ret.

Ved at gøre dette kom han med en sandsynlighed på 1 procent. 1% af befolkningen tjener deres løn gennem hårdt arbejde og påpegede, at de skal stole 99% på deres løn, Bill gates og David Green er gode eksempler i dette tilfælde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu