Økonomisk vækst i Danmark | Analyse | IØ

Indholdsfortegnelse
1.1 Analyser på baggrund af Bilag 1 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Danmark i 2020.

1.2 a) Med udgangspunkt i din analyse i opgave 1.1 samt bilag 2 og 3 skal du vurdere fordele og ulemper ved at lempe finanspolitikken.

b) Diskuter om det i den nuværende økonomiske situation kunne være hensigtsmæssigt, at staten øger grønne investeringer med 10 mia. kr. jf. målet om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Finansieringen sker gennem øgede passagerafgifter på flyrejser på 10 mia. kr.

Uddrag
1.1 Analyser på baggrund af Bilag 1 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Danmark i 2020. Nedenstående resultater er analyseret på baggrund af bilag 1:

Privatforbruget er estimeret til at stige med 1,9 pct. i år 2020. Den estimeret stigning kan bl.a. skyldes den forventede beskæftigelse som ses for 2020.

I takt med privatforbrugets stigning, øges landets import, som forventes at stige fra 0,8 pct. i 2019 til 1,5 pct. i 2020.

Arbejdsstyrken er estimeret til en stigning 3118 mennesker i år 2020, hvor det hertil kan skyldes, at i takt med, at privatforbruget stiger, stiger efterspørgslen på produktionen som medfører en stigning i beskæftigelsen.

Det offentlige forbrug forventes at stige til 1,3 pct. i 2020, hvilket også resulterer i en stigning i erhvervsinvesteringerne.

Offentlige investeringer er estimeret til at falde til 0,6 pct. i 2020. Dette kan skyldes en usikkerhed, som ligger hos det offentlige, som ikke er villig til, at investere hvor der er stor risiko.

Danmarks eksport er i 2020 estimeret til at falde til 1,5 i 2020. I takt med den kraftige opbremsning fra nærmarkederne Tyskland og Sverige fra år 2019, kan det forventes, at det er grunden til det faldende estimeret tal.

I forhold til import formodes en stigning til 2,5 pct. Ud fra betalingsbalancen kan vi se, at vi har en rigtig god konkurrenceevne, og derudover kan tænkes at importen stiger mere end eksporten i og med, at betalingsbalancen faldende i 2020.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu