Problemformulering
Der ønskes en redegørelse for hovedtræk ved den økonomiske krise i 30’erne, de sociale konsekvenser samt den politiske håndtering af krisen med særlig fokus på Kanslergadeforliget.

Med udgangspunkt heri ønskes en analyse og fortolkning af Kolonihaven af Harald Herdal,1939, med fokus på teksten fremstilling af hovedpersonens udvikling og familiens sociale nedtur.

Med inddragelse af redegørelse og analyse ønskes en diskussion af Kanslergadeforligets betydning.

Indledning
I denne opgave vil jeg arbejde med den økonomiske krise i Danmark i 30´erne, som jeg har valgt som opgave i Dansk – Historie opgaven.

Jeg har valgt emnet da det virkede interessant for mig, og god kunne tænke mig og arbejde med det. Jeg syntes det er et interessant emne som jeg gerne vil gå i dybden med, da jeg syntes at det lyder meget spændende.

Omkring Danmark og vores daværende statsminister Thorvald Stauning forholdt sig til krisen, og hvordan det påvirkede landet.

Jeg har fået tildelt en problemstilling ” Hvordan påvirker den økonomiske krise Danmark i 30’erne? Hvilke menneskelige omkostninger havde krisen

og hvordan skildres denne krise i litteraturen.” Som jeg ved hjælp af kilder og den viden jeg har indsamlet, til og svare på problemstillingen.

Jeg vil i opgaven komme med en analyse af novellen ” Kolonihaven ” som er skrevet af Harald Herdal, hvor jeg vil gøre brug af en masse analysepunkter til og få en god struktur i analysen samt komme i dybden.

Efterfølgende vil jeg komme med en redegørelse for opgaven, hvor jeg vil gøre brug af de kilder jeg har indsamlet. Dernæst vil jeg komme med en vurdering/diskussion.

Til sidst vil jeg runde af med en konklusion, hvor jeg vil konkludere det jeg er noget frem til og svaret til min problemstilling.

Indholdsfortegnelse
Indledning....................... 1
Redegørelse ................................ 2
Analyse af novellen ”Kolonihave” ...................4
Vurdering/Diskussion....................... 7
Konklusion ................................. 7
Kilder......................... 8

Uddrag
Den økonomiske krise var en omfattende situation, krisen gav sit første markante udslag på New Yorks børs på Wall Street.

Kurserne i 1929 gav en markant nedgang, og efter følgende faldt markedspriserne sig på verdensplan.

Efterfølgende kom krisen til Danmark hvor den havde dens gennembrud i 1931, Danmarks førende erhverv var landbruget som efterfølgende konsekvenser.

Danmark eksporterhvervs priser styrtdykkede, hvilket betød en enorm nedsættelse af produktion.

Krisen med førte en stor arbejdsløshed i Danmark, som havde alvorlige konsekvenser for socialismen.

Da krisen kom til Danmark, var den delvis afled den verdenskendte krise, som startede med amerikansk aktiemarkeds sammenbrud.

Det førte til at mange danske borgere ringere levevilkår og folk gik fra hus og hjem. Det skabt en ekstrem uro i den danske befolkning, det resulterede sig i store demonstrationer og strejker.

Kanslergadeforligt blev indgået mellem Danmarks tre daværende største partier, Socialdemokratiet, Radikale venstre og Venstre natten mellem den 29. og 30. januar 1933.

Forliget blev opkaldt efter Danmarks daværende statsminister Thorvald Staunings bopæl som var Kanslergade 10 i København, fordi de sidste timer af forhandlinger fandt sted ved Thorvals Staunings bopæl.

Kanslergadeforliget medførte sig flere økonomiske, sociale indgreb og reformer. Det fik sat en dæmper for krisen og anses i dag som værende et bærende led i udviklingen af dansk velfærdstat.

I 1932 nåede arbejdsløsheden op 32% af de forsikrede, er der med af mange mennesker i landdistrikterne ikke var forsikrede, så det ideelle tal var noget højere.

Mange af dansker valgte at flytte fra de små landsbyområder indtil storbyerne, da de af håb troede de kunne få et bedre liv med bedre levevilkår.

De håbede på og kunne finde arbejde så de kunne forsørge deres familie, og sørge for de kunne få mad og tag over hovedet.

Det bragte flere konsekvenser da mange tilflyttere blev hjemløse mens resten fandt små usle lejligheder i slumkvarterne

Danmark var hård ramt af den økonomiske krise, arbejdsgivernes krav om lønreduktion på 20% betød at overenskomstforhandlingerne gik i stå.