Problemformulering
Den økonomiske krise menneskeligt og politisk i 1930’erne:
● Redegør for den økonomiske krise i Danmark i 1930’erne.

● Foretag en analyse af kilden “De håbløst lange køer af arbejdsløse” (1960’erne) med fokus på hvordan tidens sociale og politiske frustrationer kommer til udtryk. Foretag ligeledes en analyse og fortolkning af Hans Kirks En Plads i Verden (1931) med henblik på at identificere, hvor fortællerens sympati ligger.

● Diskuter, i hvilket omfang den historiske kilde portrætterer den samme historie som Marinus’ problem i “En Plads i Verden” (1931)

Indledning
Vi vil i denne opgave fortælle lidt om den økonomiske krise, også kaldet “Depressionen”, som fandt sted fra slutningen af 1929 og sluttede på forskellige tidspunkter i 1930’erne

alt efter hvilket land der var tale om. Krisen handlede umiddelbart om penge, politik og de menneskelige rettigheder.

Vi vil derfor komme ind på livet af hverdagen hos borgerne, som pludselig mister deres job og skal leve under kritiske vilkår.

Det var en tid hvor arbejdsløshed og lavkonjunktur1 fyldte meget i mange af verdens lande, hvilket satte dybe spor hos de involverede.

Derudover vil vi foretage to forskellige analyser. Den første er “De håbløst lange køer af arbejdsløse” (1960’erne) med et fokus på hvordan tidens sociale og politiske frustrationer kommer til udtryk i teksten.

Den anden analyse og fortolkning er af Hans Kirks novelle “En Plads i Verden” (1931), hvor vi vil identificere hvor fortællerens sympati ligger.

Vi vil dermed også diskutere hvordan den historiske kilde fortæller den samme historie som Marinus’ problem i novellen “En Plads i Verden” fra 1931.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 3
- 1.1 Problemformulering 3
2. Redegørelse af 1930’erne 4
- 2.1 Den økonomiske krise 4
- 2.2 Vigtigheden af arbejdsmændene 4
- 2.3 Kanslergadeforliget 5
- 2.4 Litteraturen 6
3. ‘’De håbløst lange køer af arbejdsløse’’ fortalt af Ernst Hansen 7
- 3.1 Ernst Hansens udtalelser 7
- 3.2 Førstehåndskilde 7
4. ‘’En Plads i Verden’’ af Hans Kirk 8
- 4.1 Hans Kirk 8
- 4.2 Novellens handling 9
- 4.3 Tiden og hverdagen 9
- 4.4 Personerne i novellen 10
- 4.5 Sproget 11
- 4.5 Fortolkning og temaer 12
5. Diskussion 13
- 5.1 Samme fortælling, andet resultat 13
- 5.2 Ligheder/uligheder 14
- 5.3 Nutiden 14
6. Konklusion 14
7. Litteraturliste 15
8. Bilag 16

Uddrag
Selvom Danmarks økonomiske situation var bekymrende, så skulle tilstanden af økonomien ikke forhindre litteraturens blomstren. Litteraturen i 30’erne satte et stort fokus på kulturen, hvor det store spørgsmål var ‘’Hvad med kulturen?”7.

Det var netop socialrealismen fra 1930’erne til 1940’erne, der havde stor indvirkning på forfattere som Hans Kirk og Tom Kristensen

som havde fokus på at fremhæve danskernes situation. Dette kan ses bl.a. i Tom Kristensens “Hærværk” (1930) og Knud Sønderbys “Midt i en Jazztid” (1931).

Socialrealismen var generelt en tid indenfor kunstverdenen, hvor man så mere realistisk på tingene og fik øjnene op for hvad der rent faktisk skete i verden.

En populær ting blandt litteraturen var kollektivromaner, som på mange måder skilte sig ud fra mængden. De centrere nemlig om en gruppe mennesker, som har et arbejdsmæssigt eller miljømæssigt fællesskab.

Kollektivromaner viser gruppens udvikling og deres kampe for at etablere sig gennem fortællingen. Nogle kollektivromaner analyserer også de kræfter, som fører til gruppens opløsning.

Den kollektivroman, som lavede startskuddet til denne nye genre, var Hans Kirks “Fiskerne” (1928)8. Dette var hans debutroman og er siden blevet en af de bedst kendte danske kollektivromaner.9

I 30’erne kom der nye måder til litteraturen, for at dække et bredere publikum. Blandt de populære var radioen og tegneserier, som fik en stor succes i Danmark.

Tegneserier kom ikke blot fra indlandet, men også fra udlandet, hvor Walt Disneys tegneserier fra Amerika, blev en stor succes blandt børn. Teater og revyer begyndte også at blomstre i 30’erne, som f.eks. den første PH-revy, der blev skabt af Poul Henningsen.

---

Det var blot tredive år efter at Ernst Hansen fortalte om sine oplevelser, om den kritiske situation i samfundet, som han var en del af da han var ung. Hans udtalelser blev sendt i en radioudsendelse i 60’erne

hvor han fortalte om virkeligheden bag dem, som var langvarige arbejdsløse. Han fortalte om hvordan man blev set som “en drivert”, “en bums” og generelt bare blev nedgjort, hvis man var arbejdsløs

hvilket var noget de måtte finde sig i. Som opgør mod dette blev der arrangeret store demonstrationer, der næsten altid omhandlede “arbejde og brød”.

Ernst fortalte om en bestemt demonstration, som han tydeligt kunne huske, hvor han var gået otte måneder uden arbejde og var derfor blevet meget utålmodig og bitter:

“Der var op imod 200.000 arbejdsløse det år. Jeg var godt 20 år og helt på bunden – økonomisk og materielt. Jeg gik på ”krisehjælp” og på ”bommen”.

Måltiderne var morgenkaffe og ”en lang” til 15 øre ved middagstid i folkekøkkenet på ”Axelborg” og varm vandgrød og sødsuppe på ”Samaritanen” eller Kirkens Korshær om eftermiddagen.

Tøj og fodtøj stod i passende forhold til måltider og økonomiske muligheder”.10 Dette var bare Ernsts oplevelse, men det så ud til at være virkeligheden hos mange danskere.