Indledning
I 1930'erne blev Danmark ramt af en økonomisk krise og en ekstrem arbejdsløshed. Denne store økonomiske krise, som havde globale konsekvenser, blev forårsaget af det voldsomme krak på Wall Street-børsen i New York i 1929.

For at forstå krisen og den sociale nød i 1930'erne ønsker jeg at undersøge årsagen bag det store krak i 1929.

I min opgave vil jeg derfor først redegøre for årsagen til krakket i 1929, og derefter vil jeg beskrive, hvad der skete, da krisen ramte Danmark, samt hvilke konsekvenser den medførte.

Jeg vil udføre en kildekritisk/historiefaglig analyse af to kilder, som jeg finder særligt relevante for mit emne. Den første kilde omhandler den personlige oplevelse af at være arbejdsløs og lide under krisen i starten af 1930'erne.

Den anden kilde beskæftiger sig med det såkaldte Kanslergadeforlig, der blev indgået i 1933, og som bliver beskrevet ud fra et socialistisk synspunkt.

Derudover vil jeg foretage en analyse og fortolkning af dansk litteratur, der berører krisen og den sociale nød i 1930'erne.

Formålet med min opgave er at besvare min problemformulering, som lyder:

”Hvad er årsagen til 1930’ernes depression, hvilke konsekvenser havde den og hvordan skildres de menneskelige omkostninger i samtidens litteratur?”

Indholdsfortegnelse
Indledning
Verdenskrisen Opstår
Krisen Rammer Danmark
Krisen Og Den Sociale Nød
Kildekritisk/historiefaglig Analyse Af Kilder
Kilde 1: De Håbløst Lange Køer Af Arbejdsløse
Kilde 2: En Politisk Bedrift
Analyse Og Fortolkning Af Danskfagligt Litteratur
Analyse Og Fortolkning Af Uddrag Fra Romanen ”Man Skal Jo Leve”, Skrevet Af Harald Herdal I 1934
Konklusion
Litteraturliste

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Ernst deler også sin oplevelse af de håbløst lange køer af arbejdsløse, der var overalt, hvor der var den mindste chance for arbejde.

Han sammenligner personen, der fik jobbet, med en person, der har vundet hovedgevinsten i lotteriet.

Han beskriver skuffelserne som tiltagende og håbene som svindende, men samtidig var det de små glimt af håb, der forhindrede dem i at blive vanvittige, begå selvmord eller ende i fængsel.

Til sidst i kilden fortæller han om de værdier, der var vigtige for ham og andre i samme situation på det tidspunkt: ".. Bibliotekerne og læsestuerne.

Det var her, at man langsomt blev bevidst og opnåede erkendelse, fik håb og tro på noget bedre end de uværdige og uretfærdige forhold for arbejdsløse, syge og ældre.

Det var her, at gløden blev tændt... Jeg kan ikke understrege nok betydningen af biblioteker og bøger for mig og tusindvis af jævnaldrende i den tid."

12 Selvom livet som arbejdsløs var hårdt, elendigt og ugunstigt i 1930'erne, havde folk stadig en smule håb og tro på, at tingene ville blive bedre, og det fik de gennem bøger.