Økonomiske vækst og forsyningsbalancen | IØ opgave

Indholdsfortegnelse
Du/I bedes svare på følgende spørgsmål:
- Redegør kort for forsyningsbalancen, og hvorfor er det overhovedet interessant at undersøge et lands forsyningsbalance? Tag gerne udgangspunkt i 3.4 + appendiks 3.3 i bogen.
- Analyser på baggrund af bilaget årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Danmark i 2020.
- Analyser på baggrund af bilaget hvilke to poster på forsyningsbalancens efterspørgselsside der bidrager mest til den økonomiske vækst i hhv. 2018 og 2019.
- Vurder på baggrund af bilaget eksportens betydning for den økonomiske udvikling i Danmark i 2018, 2019 og 2020.
- Diskuter på baggrund af bilaget fordele og ulemper ved at lempe finanspolitikken i 2020.

Uddrag
Den første del af balancen er BNP og samlet import af varer og tjenester, BNP (Y) og import (M). Det kaldes for tilgangssiden eller udbudssiden af forsyningsbalancen.

Disse sættes lig med privat forbrug, offentlig forbrug, private investeringer, offentlige investeringer, samlet eksport. Så generelt set betyder bogstaverne: Eksport (X), forbrug (C) og investering (I).

Det kaldes for anvendelsessiden eller efterspørgselssiden af forsyningsbalancen. Man kan bruge forsyningsbalancen til at analysere den samfundsøkonomiske udvikling.

Forsyningsbalancen er et slags analyseredskab, hvor man kan finde ud af hvordan udviklingen hænger sammen på begge sider af lighedstegnet.

At undersøge et lands forsyningsbalance er interessant, da det kan hjælpe os i en makroøkonomisk analyse. I en makroøkonomisk analyse er det en vigtig tommelfingerregel, at man først kigger på BNP-væksten.

De andre data fra forsyningsbalancen kan inddrages i denne analyse til at forklare et markant fald eller vækst i landes BNP.

---

Vi kan se at Danmarks BNP forventes at stige med 2.1%. I takt med at arbejdsstyrken er steget, så får en stor del af danskerne flere penge mellem hænderne end de tidligere har haft.

Dette kan man se har en påvirkning på privatforbruget, der er steget med 2,9%. Det betyder at husholdningerne forbrug i forhold til f.eks. tøj, fødevarer og husleje er steget.

Dette betyder også at danskernes real disponible indkomst også er steget med 3,5%. Vi kan også se i bilaget at det offentlige forbrug er steget med 0,5%

og dette kan skyldes, at arbejdsstyrken er steget, da dette gør at de tidligere ‘arbejdsløse’ nu også bidrager mere til skattesystemet, og staten får derfor flere penge til rådighed. Den danske eksport forventes også at stige med 4,1%.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu