Forsyningsbalancen | International økonomi

Indholdsfortegnelse
Opgave 2
Lav på baggrund af bilag 1 en beregning der viser udviklingen i Grækenlands befolkning fra 2011 til 2017.
Forklar, med udgangspunkt i beregningen og bilag 1, hvordan den demografiske udvikling kan påvirke Grækenlands offentlige finanser på kort og lang sigt.

Opgave 3
Forklar, på baggrund af bilag 2, hvordan kursen på Grækenlands og Tysklands statsobligationer alt andet lige har udviklet sig i perioden 2009-2012 (besvarelsen kræver ikke beregninger).

Opgave 4
Grækenland og Tyskland har fortsat fælles valuta, Euroen. Som det fremgår af bilag 7, troede flere økonomer i 2012, at Grækenland ville forlade euroen.
Diskuter på baggrund af udviklingen i græsk økonomi siden 2012, om det stadig kan anbefales Grækenland at forlade Euroen. Inddrag bilagene.

Uddrag
i bilag 7, er der en række danske økonomer som mener at det ville være en fordel for Grækenland at forlade euroen. Det vurderer de blandt andet på baggrund af, at Grækenland befinder sig i en svær situation, hvor de har en dårlige skattemæssig infrastruktur, samt at der ikke er den store udsigt til vækst i landet.

Grækenland var tæt på en gældssanering, hvor de kunne få skåret en større del af deres gæld, mener økonomen Finn Østrup, at gælden stadig ikke vil være bæredygtig, da den stadig vil ligge på et for højt niveau.

Ved at blive i eurosamarbejdet, vil Grækenland være nødsaget til at gennemføre store besparelser, hvor de ved at forlade euroen, vil have mulighed for at devaluere deres valuta.

Ved at devaluere deres valuta, vil deres varer sælges billigere i udlandet. Dette vil sætte gang i deres eksport og produktion og vil i sidste ende hjælpe dem imod at genvinde den tabte konkurrenceevne.

Trods deres gæld i teorien ville blive større ved at indføre drakmer i stedet for euroen, vil Grækenland muligvis få lov til at ombytte store dele af lånet fra euro til drakmer og ved dette ikke få en væsentlig større gæld. Hvis man tager Grækenlands seneste udvikling med i betragtningen, kan fordelen ved at forlade euroen diskuteres.

Som det fremgår af bilag 6, er den økonomiske udvikling i Grækenland blevet forbedret betydeligt siden Finanskrisen.

Underskuddet på den offentlige saldo såvel som underskuddet på betalingsbalancen er blevet vendt fra negativt til positivt, og yderligere er den økonomiske vækst steget. Som følge af dette kan Grækenland betragtes som bedre i stand til at tilbagebetale deres store udenlandsgæld.

Yderligere har den græske effektive rente udviklet sig til at ligge på et mere stabilt niveau sammenlignet med i kriseårene, hvor den var påvirket, at landets store underskud.

Som det nævnes i bilag 3, er der i Grækenland sket forbedringer på arbejdsmarkedet, og der er sket en stigning i udbuddet af arbejdsplader, hvilket blandt andet har medvirket i forbedringen af deres økonomi.

Yderligere kan forbedringen på arbejdsmarkedet være med til at forbedre den høje arbejdsløshedsrate og sætte flere af de arbejdsløse i arbejde, hvilket medvirker til at sætte gang i landets vækst.

Dog kan man argumentere imod, hvorvidt Grækenland er i stand til at betale deres gæld tilbage, da befolkningstallet blandt andet er faldet siden krisen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her