DAVIDSEN | Matematik | Årsprøve 2020

Indledning
Dette projekt er en rapport som besvarer 6 opgaver om følgende emner:
- Lineære funktioner
- Andengradspolynomier
- Eksponentielle funktioner
- Rentesregning
- Annuitetsregning
- Deskriptiv statistik
Projektet består af i alt 6 opgaver, der alle omhandler problemstillinger med udgangspunkt i DAVIDSEN.

Jeg har i min besvarelse af opgaverne opstillet tabeller, hvor der i venstre side er beregninger og i højre side er forklaring på beregningerne.

Indholdsfortegnelse
indledning .......................................................................................................................................................................................3
opgave 1 – lineære funktioner ......................................................................................................................................4
opgave 2 – andengradspolynomier.............................................................................................................................8
opgave 3 – eksponentielle funktioner ................................................................................................................ 15
opgave 4 – rentesregning................................................................................................................................................. 20
opgave 5 – annuitet/amortisationstabel........................................................................................................... 23
opgave 6 – deskriptiv statistik ......................................................................................................................................... 27

Uddrag
Her ses amortationsplanen som beskriver tilbagebetalingsforløbet.

Jeg har i første kolonne skrevet terminerne – der er 24 måneder på 2 år derfor er der 24 rækker.

I anden kolonne er der i første række skrevet 50.000 som er det fulde lånebeløb – de efterfølgende rækker er ultimo restgæld fra den række lige oven over.

I Tredje kolonne er ydelsen som jeg regnede i forrige opgave.

I fjerde kolonne er renten. Renten er primo restgæld gange den månedlige rente.

I femte kolonne er afdraget. Afdraget er ydelsen minus renten.

I sjette kolonne er ultimo restgæld. Det er primo restgæld minus afdraget.

Jeg har valgt at indsætte en amortationsplan med den ydelse som banken påstod. Her kan man se at hvis man havde betalt med denne ydelse, så ville man have betalt 5.128 kroner for meget.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her