Opgavebeskrivelse
Til årsprøven forventes I at kunne fortælle om disse underpunkter og anvende dem på en innovationsfaglig tekst

Indholdsfortegnelse
Kap 1 Introduktion
• Definition af innovation
• Innovationsformer: produktinnovation, procesinnovation….
• Schumpeter: Invention – innovation og diffusion
- Invention:
- Innovation:
- Diffusion:
• Schumpeter
- Pentathlon-model

Kap 2 Grundbegreber
• Kreativ destruktion
• Radikal og inkrementel innovation
• Innovationsformer (se også kap. 1)
• Serviceinnovation
• Forretningsmodel innovation
• Værdi
• Opfattet værdi
• Økonomisk, social og miljømæssig værdi
• Pain, job og value proposition(se også kap. 6)

Kap 3 Tre former for bæredygtighed
• Bæredygtighed
• Brundtland rapporten
• Økonomisk bæredygtighed
• Social bæredygtighed
• Miljømæssig bæredygtighed
- Lineær økonomi
• Cirkulær økonomi
• Sommerfuglemodellen

Kap 4 Entreprenørskab
• Fire former for entreprenørskab: Entreprenørskab, Socialt entreprenørskab, intraprenørskab og intraprenørskab i organisationer
• 7 arketyper
• Innovationskompetence: Kreativitets…handle…navigation…samarbejdes…osv læs selv

Kap. 5 Samarbejde
• Et team
• Teamets 5 udviklingsfaser
• Belbins teamroller
• Adizes ledelsesroller
• Konflikttrappen og konfliktløsning
• Assertiv aggressiv og submissiv adfærd

Kap. 6 Jobs, pain, value proposition og jury (se også kap. 2)
• Pain:
• Job to be done:
• Value proposition
• Jury

Kap 7 Udvikling og vurdering af ideer
• Druckers otte kilder til nye ideer til innovation
• Saravathys otte kilder til innovation
• Outside in-synsvinklen, inside out-synsvinklen, samspilstankegangen
• Divergens og konvergens
• Ideudviklingsmetoder: Associationsmetoder (se ex i bogen), brainstormingmetoder (se ex i bogen)
• Idevurdering: argumenter for og imod, idescreening…

Kap 8 Brugerdreven innovation
• Kunder og brugere
• 4 tilgange til brugerdreven innovation
• 4 typer af brugerroller
• Metoder og teknikker til undersøgelse af brugere

Kap 9 Procesmodeller i innovation
• 3 tilgange til innovationsprocesser
• Causation
• Sarasvathys effectuation model
• Mix mellem effectuation og causation
• Disruption

Kap. 12 Forretningsmodeller
• Forretningsmodel
• Business model Canvas
• Forretningsmodellens byggesten
• Økonomisk bæredygtighed i forretningsmodeller

Kap. 14. Forretningsplan og økonomi
• Formål og indhold i en forretningsplan
• Budgetter
• Finansiering

Uddrag
Innovation kan defineres på forskellige måde, afhængig af hvilken form for innovation der er tale om. Han skelner Schumpeters mellem 5 forskellige: Produkt, proces, marked, råvare og organisatorisk innovation.

Produktinnovation: selvkørende biler - droner - øllen Chili Claus producere

Procesinnovation: Brug af nummerpladescanner, hos politet i stedet for manuel registrering og kontrol - Opdræt af laks fx i Norge eller på færøerne i stedet for fiskeri efter vilde Laks

Markedsinnovation: Salg af kinesiske motorcykler i Danmark - Salg af 3D printere til private, og virksomheder - Salg af Hash præparater til smertelindring i Danmark.

Råvare Innovation: Fremstilling af bioplast fra planter i stedet for plastik baseret på olie - Produktion af hash til medicinsk brug.

Organisatorisk innovation: Nedlæggelse af posthuse og etablering af post afdelinger og pakkeudlevering i supermarkeder, kiosker osv. - Airbnb - GoMore samkørsel.

---

Idealisten: Mennesker der stifter egen virksomhed med et ønske om mere end personlig vinding. De stræber efter at gøre noget godt for andre mennesker og at gøre en forskel. Det er ofte idealisten, der står bag socialt entreprenørskab

Globalisten: Globalisten ser hele verden som sin arbejdsplads, hvor alle muligheder er åbne, og hvor grænser er til for at blive krydset. Globalisten føler sig hjemme i stort set alle lande.

Arvingen: Arvingen har arvet virksomheden og er motiveret af at holde sammen på familien og virksomheden. Forandring er ofte tvunget af omstændighederne og udefra kommende kræfter.

Forretningsmanden: Forretningsmanden, den klassiske opfattelse af en iværksætter, er oftest drevet af et stærkt ønske om at tjene mange penge og opnå økonomisk prestige.

Overleveren: Drivkraften er i højere grad nød end lyst. Det kan handle om, at det er svært at få arbejde, og at man derfor er presset til at starte egen virksomhed. Overleveren søger ikke udfordringer, men accepterer dem og tager dem op, hvis det bliver nødvendigt.