Indholdsfortegnelse
Belbins rolle modeller
16 personalities
Grupper vs. Team
Administration vs. Ledelse
Lederroller
Levins tre-fase model
Strategier for forandring
Sag og relation
Kommunikation – Jeg-sprog, du-sprog
Konflikttrappen
Innovationsmodeller
- Stage gate
- Effectuation
- Design thinking

Uddrag
Belbins rollemodeller, er en række centrale sammenhænge, til forståelse af hvordan mennesker arbejder. 9 teamroller, eller adfærdskarakteristika, bør være til stede i teams, for at sikre effektivitet og kvalitet.

Idemand
- Kreativ og iderig, gode til at se nye vinkler specielt fra nye vinkler.

kontaktskaber
- Udadvendt og undersøger muligheder og skaber kontakter

koordinator selvsikker tillidsfuld, god til at komme i mål.

opstarter
- god gejst, udfordrer og skaber pres og kommer rundt om problemer i gruppen

analysator
- Han er god til at se alle synvinkler, hvis der er uenighed i teamet

formidler
- Meget socialt orienteret, fleksibel og en virkelig god lytter