Indholdsfortegnelse
1. Redegør kort for forbrugeraftalebegrebet.

2. Forklar de væsentligste forskelle mellem aftaler mellem erhvervsdrivende og forbrugeraftaler, belys herunder de særlige regler om fortrydelsesret ved forbrugeraftaler.
- Fortrydelsesret:

3. Foretag via den juridisk metode en begrundet vurdering af, hvorledes konflikterne mellem Smuk Bil og Indretningseksperten, Smuk Bil og Søren, Morten og Kim skal løses.
- Smuk bil og Indretningseksperten:
- Smuk bil og Søren:
- Over webshoppen:
- I butikken:
- Morten og Kim:

4. Diskutér om Loyal to Familia kan forbydes, og i så fald hvilken grundlovssikrede rettighed(er) er udfordret. Inddrag artiklen “Historisk opgør: Regeringen vil opløse Loyal to Familia” nedenfor.

Uddrag
1. Redegør kort for forbrugeraftalebegrebet
En forbrugeraftale er en aftale mellem en privatperson, altså forbrugeren, og en erhvervsdrivende/virksomhed.

En privatperson handler uden for sit erhverv. Det vil sige, at det er til privatforbrug. En erhvervsdrivende/virksomhed handler inden for sit erhverv.

For en erhvervsdrivende er aftalen derfor som led i sit erhverv. Man kan se om forbrugeraftalen i forbrugeraftaleloven paragraf 2 stk. 1.

2. Forklar de væsentligste forskelle mellem aftaler mellem erhvervsdrivende og forbrugeraftaler, belys herunder de særlige regler om fortrydelsesret ved forbrugeraftaler.

Forskellene mellem aftaler mellem erhvervsdrivende og forbrugeraftaler, er at forbrugeraftaleloven er beskyttelse præceptiv, hvilket vil sige at loven ikke kan fraviges til skade for forbrugeren.

Det er sådan at aftaler der indgås på dårligere vilkår end loven ikke vil gælde. Sådan er det så ikke for et handelskøb, da aftalen kan fravige loven, hvis parterne i aftalen aftaler det.