Indholdsfortegnelse
Islam: 2
Tidlig islamisk tid: 3
- Ekstra viden: 4
Mohammed i Mekka: 4
- Ekstra viden: 5
- -Teokrati: 5
Islam rimer på demokrati: 5
- Ekstra viden: 7
Warraq: 8
Sunni/Shia muslimer: 8
Den muslimske guldalder: 9
- Ekstra viden: 9
Fra videnskabens til fanatismens triumf: 10
De fem søjler: 11
- Ekstra viden: 14
Oplæg – pigen skal dø: 14
Kvinders rettigheder: 14
Stening: 14
Oplæg – Kvinden bærer familiens ære: 15
Radikalisering: 15
- Ekstra viden: 18
Radikaliseringsmodeller: 18
Side 66-75: 21
- Ekstra viden: 23
Kristendom: 24
Skabelsesmyterne: 24
- Ekstra viden: 25
Ontologier: 25
Jødernes pagter: 26
- Ekstra viden: 27
Kong David: 28
Den historiske Jesus og moderne kristendom: 29
Ekstra viden: 29
Korsfæstelsen: 30
Nadver: 30
Den karismatiske kirke: 31
Evangelierne: 32
Jesus som oprører: 33
Den historiske Jesus og moderne kristendom: 35
Bjergprædiken: ny fortolkning: 35
Fra profet til frelser/messias: 36
Fortryllet verden: 36
Herrens lidende tjener: 37

Uddrag
Islam:
Allah(Islam), Jahve(Jødedom), Gud(Kirstendom) samme Gud.

Mænd styrer alt - Patriarkalske samfund
• Moderne samfund
o Industrialisering
o Urbanisering
o Rationalisering
o Kernefamilie
o Specialisering
o Sekularisering
o Social mobilitet
o Individer
o Menneskerettigheder

---

Islam "Islam - fra beduinkult til verdensreligion" af Steffensen: side 8-12
1. Hvad er en monistisk religion? Og hvad er en profet? (der er ikke givet en forklaring i bogen).

Monoteisme betyder at man tror på ideen om kun én almægtig gud. Monoteistisk religion kender vi fra kristendommen

jødedommen og islam. Ordet profet betyder en der forudsiger noget. En profet er en som modtager en meddelelse fra gud

2. Hvordan har Muhammed fået kendskab til jødedom og kristendom?
Mohammed havde i sin barndom en social udsat position. men senere blev han ansat som medhjælper af den rige købmandsenke Khadidja og giftede sig senere med hende.

De havde en økonomisk sikker position og Muhammad begyndte sin religiøse søgen. Biografier som beskriver hans rejser med karavanerne. her har han stiftet bekendtskab med jøder og kristne. de diskuterede bl.a. religion.

Muhammed kunne se fællestræk ved de 2 religioner. Begge var monoteistiske deres overbevisning var kommet gennem vejledning fra en profet

3. Muhammed vokser op i Mekka - hvor man dyrker mange guder og hellige træer og sten - hvad kaldes den form for religion? Naturreligion
Hvad betyder Mekka og Kaba'en?

Ordet mekka betyder at stå fast eller blive stående, hentydende til den skik, at den ed man aflægger, mens man står på et helligt sted har en særlig værdi.

Selvom Kaba’en ikke er den eneste hellige lokalitet i Mekka, er dén den vigtigste. Selve ordet Kaba betyder nemlig terning, som hentyder til bygningens form.

Selvom både bygningen og pladsen udenfor er guddommelig, er pladsen der finder sted ude foran stadig vigtigere. Her var det nemlig man forhandlede og ofrede.

4. Muhammed kommer ud i en religiøs krise - og så sker der noget. Gør rede for, hvem han møder og hvad der sker. Under Muhammeds religiøse krise møder han englen Gabriel.

Gabriel befalede ham at “fremsige” eller “recitere”. Muhammed undskyldte sig tre gange og bad sig fri for opgaven, men til sidst gav han efter, da citat 1 blev fortalt til ham.

Muhammed skulle profetere om Guds vilje for befolkningen i Mekka. Muhammed skulle profetere, at hvis man var loyal over for gud, kan man vente tilgivelse, men hvis man modarbejder gud og hans vilje, vil man ende i helvede.

5. Læs de to citater med kursiv side 11:
Det er åbenbaringer fra koranen. Hvad handler disse åbenbaringer om?

1: Fremsig i din Herres navn, som skabte mennesket af en blodklump: fremsig, og din Herre er den ædelmodige, som belærte ved pennen, lærte mennesket hvad det ej vidste Gud er menneskets lære, han lære mennesket hvad de ikke ved man skal altid lytte til gud og hans ord er “lov”

2: Sig, mennesker, jeg er kun en tydelig advarer for jer, for de som tror og gør hvad der er rigtigt kan vente tilgivelse og storslået behandling.

Men de, der modarbejder vor tegn og søger at undgå dem, de vil være indbyggere i Helvede Hvis man gør som gud siger kommer man i himlen Hvis man modarbejder Gud og hans vilje kommer man i helvede Hvilken rolle spiller Muhammed for muslimerne?

Mohammed profeterede guds vilje. efter englen Gabriel viste sig for ham Advarede mod dommedag Muhammeds åbenbaringer blev skrevet ned i Islams hellige bog Koranen Åbenbaringerne fortsatte i 22 år.