Indholdsfortegnelse
1. Fra bomuldsplantagen til Det hvide hus
- De saglige (de heldige)
- Hvem frelses? (Set ud fra slaveejerne- og slavernes perspektiv – 2 forskellige argumenter)
- Moses og Jesus
- Negro spirituals
- Kristen argumentation for og imod slaveri
- Fra vækkelsesbevægelsen i USA til black theology (fra Negro spirituals til black theology)
- Black theology og Martin Luther King (ikke-voldpolitikken og moses)
- USA i dag

Uddrag
Bjergprædiken og frelses forståelsen
- Hvem frelses og hvordan set ud af Luthers syn

De saglige (de heldige)
- Heldig at man har Gud (følelsen af at have gud hos sig)

- Hvem er heldig? Og hvorfor er de heldige? Fordi gud har valgt at frelse dem, og fordi gud er hos dem.

Det er dem der ender i paradis (dem der ikke klarer sig godt og bliver undertrykt eller er nederst i det romerske samfund, dem der sorger, de små og ubetydelige, dem der bliver forfulgt og hånede.)

Hvem frelses? (Set ud fra slaveejerne- og slavernes perspektiv – 2 forskellige argumenter)

- Slaveejerne: de mener det er deres ret at have slaver, man skal gøre hvad far og mor siger og der mener de at slaverne skal gøre hvad de siger og de ville have slaverne forstår de 10 bud og der mener de igen at de gør noget godt fordi de gør dem kristne.

- Slave: de ser sig som selv som de undertrykte og forfulgte

- Matth 19,16-26 Den rige unge mand: Slaverne kan bruge dette til at tro på at hvis de er gode mennesker så bliver livet efter døden godt og at goderne der ville komme.