Indholdsfortegnelse
Hvad er religion?

Religionens dimensioner

Religionernes kritik af hinanden
- Islams kritik af kristendommen:
- Kristendommens kritik af islam:
- Kristendommens kritik af buddhismen:

De vigtigste begreber og fænomener i religion

Indhold

• Myter
• Ritualer
• Hellig og profan
• Etik
• Offer

Uddrag
Rent og urent
Knyttet til forestillingen om det hellige og det profane er også det rene og det urene.

Det hellige er altid rent, og hvis noget profant skal i kontakt med det hellige, skal det derfor også renses (som det fx sker i dåben og før muslimen træder ind i til Ka'baen i Mekka).

Urene ting/personer må ikke komme i kontakt med det hellige. Grunden til, at muslimer ikke må spise svinekød er, at svinet regnes for et urent dyr, og at det derfor gør den troende uren.

Guder er de hinsidige væsener, som mennesker er helt afhængige af, fordi det er gudernes handlinger, der afgør, hvordan livet er på jorden (og hvordan det bliver efter døden).

Guder findes både som meget ophøjede og fjerne guder, som er ekstremt hellige og vanskeligt tilnærmelige (fx Jahve i det gamle testamente), og som nære guder, der tager del i menneskets daglige liv (fx husguder).

Religion handler i høj grad om at stå i det rette forhold til guden/guderne, sådan at man velsignes og kosmos opretholdes, og sådan at der ikke opstår kaos.

Etik
En væsentlig del af en religion handler om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvordan mennesker skal handle over for hinanden.

Dette kaldes etik. Etikken i en religion er ofte baseret på, hvordan de hellige personer i religionen har handlet.

Den rette handlemåde er basalt set at handle på samme måde som de hellige personer.

Religionens bestemmelse af, hvad der er godt og ondt, rigtigt og forkert, er endvidere ekstremt vigtigt for samfundslivet.

For at samfundet ikke skal ende i kaos, men kan hænge sammen på en god måde, er det nødvendigt, at der er enighed om, hvad der er rigtig og forkert, og hvordan vi bør behandle hinanden.

Denne grundlæggende etik hentes i religionen, der på den måde også udgør grundlaget for det traditionelle samfund.

Offer
Den centrale handling i kulten, at noget værdifuldt gives til guddommen, sådan at man kommer til at stå i det rette forhold til guddommen.

Skal etablere en god forbindelse mellem mennesket og gud, sørge for fremtidig velsignelse, beskyttelse, opretholdelse af orden.

Materiale/"gave" gives bort, f.eks. kød/dyr, rigdomme, afgrøder. En særlig offertype er konvivieofferet, hvor både gud og mennesker tager del i offeret, og hvor guddommen undertiden selv identificeres med offeret.

På den måde flyder guddommens kraft i offeret ud til deltagerne, og guddommen og menigheden knyttes stærkt sammen (fx den kristne nadver, hvor de kristne spiser guden).