Indholdsfortegnelse
Omskærelsen
Analyse

Uddrag
V1 Da Abram var nioghalvfems år, viste Herren sig for ham og sagde til ham: »Jeg er Gud den Almægtige! Du skal vandre for mit ansigt og være udadlelig.

V2 Jeg vil stifte en pagt mellem dig og mig, og jeg vil gøre dig uhyre talrig.«

V3 Abram kastede sig ned, og Gud talte til ham:

V4»Jeg indgår en pagt med dig, og du skal blive fader til en mængde folkeslag.

V5Du skal ikke længere hedde Abram. Dit navn skal være Abraham, for jeg gør dig til fader til en mængde folkeslag.