Bølger | Noter til Naturgeografi | Over 6 sider

Indholdsfortegnelse
Bølgerne og havbunden
Bølgen bryder nær kysten
Destruktive og konstruktive bølger

6.5 Sediment- og kystparalleltransport INFO
- Balance mellem vindenergien og kystens udseende DEL
- Sediment og kornstørrelse DEL
- Transport af sand DEL
- Aflejring af sand og forskellige klittyper DEL

Uddrag
Bølgerne og havbunden DEL
Bølger kan skabe erosion eller aflejring af havbundens sediment. Sediment på havbunden bliver flyttet på grund vandets bevægelse.

Havbundens sediment kan bestå af ler eller sand. Det afhænger af bølgeenergi, og dermed vandets bevægelse nær havbunden. Når havbunden består af ler, er der en lav bølgeenergi eller en stor vanddybde.

På store vanddybder vil bølger ikke kunne påvirke havbunden, det sker kun på en lavere vanddybde. I de indre danske farvande vil bølgernes vandbevægelse påvirke havbunden fra 0-6 meters vanddybde.

Bølgehøjden bliver ikke så stor i de indre danske farvande på grund af det frie stræk og vindforhold. I Nordsøen og Vesterhavet er det frie stræk større, og der er en højere vindhastighed. Her vil bølgerne påvirke havbunden fra 0-20 meter.

Bølgen bryder nær kysten DEL
Nær kysten bryder bølgen på grund af en lavere vanddybde. Det sker, når bølgen bliver for stejl og kollapser. Bølgestejlheden er forholdet mellem bølgens højde og længde.

Den lavere vanddybde vil øge bølgens friktion mod havbunden, herved bliver bølgelængde og bølgehastighed mindre. I stedet bliver bølgehøjden større, det får bølgen til at bryde, som det kan ses på billede x.x.x.

Når en bølge bryder, vil der enten blive eroderet eller aflejret sand, det afhænger af bølgeenergien. Bølgen vil bryde ved revlerne og inde ved kystlinjen på grund af den lavere vandstand.

Når bølgerne bryder over en revle, bliver der hvirvlet materiale op fra havbunden, og der bliver dannet nye mindre bølger, der igen kan bryde længere inde mod land.

En revle er en ophobning af sand parallelt med kystlinjen. Når bølger bryder ved revlerne, bliver det kaldt for grundbrænding. Det er grundbrænding, der danner revlerne, da der bliver aflejret sand, når bølgen bryder.

Destruktive og konstruktive bølger DEL
Når bølgerne bryder på stranden, sker der et opskyl og et tilbageskyl af vand.

Bølgens opskyl hvirvler sediment op i vandet, hvorefter sedimentet bliver transporteret af vandet. Transporten af sediment afhænger af vandets strømhastighed. Vand med en stor strømhastighed, kan transportere mere sediment.

De destruktive bølger eroderer sandet ved stranden, da bølgens tilbageskyl er mere effektivt til at flytte materiale end bølgens opskyl.

Det skyldes at bølgens opskyl bliver bremset af tilbageskyllet fra den forrige bølge. Der er en høj bølgefrekvens med mange bølger. De destruktive bølger har en stor bølgestejlhed. En destruktiv bølge er vist på figur 6.4.7.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu