Grønlandspumpen | Noter i naturgeografi | Over 5 sider

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Materialer og udstyr
Opstilling
- Forsøg 1: Vandtemperaturens indvirkning på grønlandspumpen
- Hypotese:
- Fremgangsmåde:
- Observationer:
- Forsøg 2: Vandets saltindholds virkning på grønlandspumpen
- Hypotese:
- Fremgangsmåde
- Observationer:
Diskussion:
Konklusion:

Uddrag
Formål
At finde ud af hvordan vandmasser med ensartet eller forskellig densitet (massefylde) som følge af henholdsvis temperaturforskelle eller variation i salinitet/saltholdighed reagerer med hinanden, med henblik på at simulere processer i Grønlandspumpen.

Teori
Der sker en udveksling af energi i form af havstrømme. Denne proces kaldes den termohaline cirkulation.

Termohalin betyder at temperaturen og mængden af salt i vandet har en indflydelse på havstrømmene. Hele processen starter med at vandet i troperne bliver varmet op og ender med at størstedelen af vandet fordamper.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu