Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Materialer og udstyr
Opstilling
- Forsøg 1: Vandtemperaturens indvirkning på grønlandspumpen
- Hypotese:
- Fremgangsmåde:
- Observationer:
- Forsøg 2: Vandets saltindholds virkning på grønlandspumpen
- Hypotese:
- Fremgangsmåde
- Observationer:
Diskussion:
Konklusion:

Uddrag
Formål
At finde ud af hvordan vandmasser med ensartet eller forskellig densitet (massefylde) som følge af henholdsvis temperaturforskelle eller variation i salinitet/saltholdighed reagerer med hinanden, med henblik på at simulere processer i Grønlandspumpen.

Teori
Der sker en udveksling af energi i form af havstrømme. Denne proces kaldes den termohaline cirkulation.

Termohalin betyder at temperaturen og mængden af salt i vandet har en indflydelse på havstrømmene. Hele processen starter med at vandet i troperne bliver varmet op og ender med at størstedelen af vandet fordamper.