Grønlandspumpen | Analyse

Indledning
Temperaturen i de kystnære områder af Nordvesteuropa er højere end den burde være hvis vi ser på den breddegrad området ligger på.

Forklaringen på dette fænomen er at Golfstrømmen bringer store varme vandmasser fra områderne omkring den mexicanske golf over til Vesteuropas kyster.

I dag mener man at hele denne transport af varmt vand på tværs af Atlanterhavet er forårsaget af det vi populært kalder Grønlandspumpen, det vil sige nedsynkning af koldt / salt vand ud for Grønlands østkyst.

I det efterfølgende skal vi forsøge at belyse denne teori ved hjælp af to eksperimenter.

Indholdsfortegnelse
Formål

Materiale
- Forsøg 1 - temperatur
- Forsøg 2 - saltkoncentration

Journal til forsøget Grønlandspumpen - udfyldes og afleveres som gruppeaflevering på lectio
- Forsøg 1 - temperatur:
- Forsøg 2 - saltkoncentration

Uddrag
At varm vand stiger op til overfladen og koldt vand synker ned til bunden, og at isen smelter hurtigere fordi at den ligger i overfladen hvor at der kommer varmt vand til

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu