Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Materialer og udstyr
Opstilling
Forsøg 1: Vandtemperaturens indvirkning på grønlandspumpen
- Hypotese:
- Fremgangsmåde:
- Observationer:
Forsøg 2: Vandets saltindholds virkning på grønlandspumpen
- Hypotese:
- Fremgangsmåde
- Observationer:
- Diskussion:
- Konklusion:
- Kildeliste:

Uddrag
Formål
At finde ud af hvordan vandmasser med ensartet eller forskellig densitet (massefylde)

som følge af henholdsvis temperaturforskelle eller variation i salinitet/saltholdighed reagerer med hinanden, med henblik på at simulere processer i Grønlandspumpen.

Teori
Der sker en udveksling af energi i form af havstrømme. Denne proces kaldes den termohaline cirkulation.

Termohalin betyder at temperaturen og mængden af salt i vandet har en indflydelse på havstrømmene.

Hele processen starter med at vandet i troperne bliver varmet op og ender med at størstedelen af vandet fordamper.

Det fordampet vand er fersk hvilket vil sige at saltet vil blive i det vand der ikke er fordampet. Det fordampet vand kommer hen nord på og ender som regn eller sne.

Det salte havvand der ikke bliver fordampet, søger også nord på via golfstrømmen og den nordatlantiske strøm. Vandet køles ned og saltindholdet forbliver det samme. Nedkølingen gør at vandet bliver tungere.