Problemformulering
Afleveres ??? senest kl. 23.59. Du skal aflevere elektronisk på Lectio under ”opgaver”. Afleveringen er individuel og bedømmes med en mundtlig feedback.

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 – Regnehieraki
- Jeg vil have dine mellemregninger med i dit svar

Opgave 2 – Reduktion
- Reducer udtrykkene mest muligt
- Jeg vil have dine mellemregninger med i dit svar

Opgave 3 – Procentregning 1
- Hvad koster en vare, når der til startværdien lægges en procentsats?

Opgave 4 – Procentregning 2
- Hvad koster en vare, når der fra startværdien fratrækkes en procentsats?

Opgave 5 – Procentregning 3
- Hvad er prisfaldet i procent, når varen er faldet?

Opgave 6 – Procentregning 4
- Hvad kostede varen før prisstigningen?

Opgave 7 – Brøker
- Regn følgende udtryk ud. Husk at forkorte dit svar eller lave det til et blandet tal.
- Jeg vil have dine mellemregninger med i dit svar

Opgave 8 – Potenser og rødder
- Regn udtrykkene – er du i tvivl, så her i bogen:

Opgave 9 – Intervaller
- Skriv følgende intervaller med både klammer og ulighedstegn

Opgave 10 – Ligninger
- Løs følgende ligninger ved beregning