Opgavebeskrivelse
Du kan redigere og gemme ændringer til denne formelsamling. Ved opdatering af WordMat får du muligheden for at beholde den. Den kan nulstilles under indstillinger i WordMat.

Indholdsfortegnelse
Procent- og rentesregning 2
Parenteser & Kvadratsætninger 3
Potensregneregler 3
Logaritmeregneregler 4
Funktioner 5
Differentialregning 11
Differentialligninger 13
Geometri 14
Vektorer i planen 17
Vektorer i rummet 20
Analytisk rumgeometri 21
Sandsynlighedsregning 23

Uddrag
Procent- og rentesregning
S=B•(1+r)

B er begyndelsesværdi
S er slutværdi
r er vækstraten

Kapitalfremskrivningsformel
K=K_0•(1+r)^n

K_0 er startkapital
n er antal terminer
K er kapital efter n terminer
r er renten, også kaldet vækstraten.

a=1+r
Kaldes fremskrivningsfaktoren.

Kapitalfremskrivningsformlen er et eksempel på eksponentiel vækst.
Annuitetsopsparing
A=b•((1+r)^n-1)/r

b - terminsindbetaling
r - rentefod
n - antal indbetalinger
A - kapital efter sidste indbetaling

Annuitetslån
y=G•r/(1-(1+r)^(-n) )

G - Hovedstol
r - rentefod
n - antal terminsydelser
y - terminsydelse