Hjallerup Marked Projekt | Noter til matematik

Problemformulering
På Hjallerup Marked kan man købe sneakers, der til forveksling ligner mærkevarer. I gamle dage – før finanskrisen i 2008 – var markedet kendetegnet ved en ligevægt, hvor udbud og efterspørgsel er lige store.

Udbuddet U (x) og efterspørgslen E (x) kunne beskrives ved følgende lineære funktioner:
U(x) = 0.5x + 250
E (x) = 2x + 1000

hvor x er antal stk. sko og funktionsværdierne (U(x) og E(x)) er prisen. For begge funktioner gælder, at de kun er realistiske for en afsætning mellem 100 og 400 stk.

Indholdsfortegnelse
Problemstilling

Før krisen

1. Gør rede for hvilke grafer, der tilhører funktionerne for udbud og efterspørgsel. Der forventes både en økonomisk og matematisk forklaring.
- Økonomisk forklaring
- Matematik forklaring:

2. Bestem ligevægtsprisen på markedet før finanskrisen.

Nutiden
1. Bestem en ny efterspørgselsfunktion
2. Bestem ligevægtsmængden og ligevægtsprisen

Vurdering
1. Er det et realistisk resultat, du er nået frem til?
- Hvad kan eventuelt medføre, at det er udbudskurven, der var blevet flyttet efter finanskrisen?
• Hvad er en lineær funktion?
• Hvad fortæller tallene a og b om funktionen? f(x) = ax + b.
• For hvilke a er funktionen henholdsvis voksende/aftagende

Uddrag
Økonomisk forklaring:
Man skal finde en god balance mellem hvad man skal købe og sælge produktet til.

Derfor skal man finde den optimale salgspris, så produktet kan sælges til flest mulige kunder. Hvis man sætter prisen op

sælges der mindre og hvis man regulerer prisen, så bliver der solgt flere sko og det giver i sidste ende en god økonomi.

Matematik forklaring:
Først og fremmest skal man kigge på skæringspunktet på grafen

som ligger på de 400 kr. Derefter skal man aflæse på x-aksen og kigge på den blå linje, som er E(x) funktionen og når den rammer der, kan man se på y-aksen at et par sko koster 500 kr.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu