Andengradspolynomier – Emneopgave Matematik

Indledning
Hvad er et andengradspolynomium?
f(x)=ax^2+bx+c

Hvordan ser grafen for et andengradspolynomium ud?
Redegørelse for forskrift og graf?

Indholdsfortegnelse
Emneopgave i Andengradspolynomier
Indledning
Konstanten a’s betydning:
Konstanten b’s betydning:
Konstanten c’s betydning:
Diskriminanten
Eksempel på beregning af toppunkt for en parabel
Formel for nulpunkter til andengradspolynomier
Eksempel 1 side 137
Eksempel 2 side 138
Eksempel 3 + 11 side 138
Definitionsmængde og værdimængde
Eksempel
Spørgsmål 4: Andengradsfunktioner

Uddrag
Konstanten a’s betydning:
a > 0: grafen vender grenene op.
a < 0 : grafen vender grenene op.
Jo større værdi (uanset fortegn) a har, jo smallere er grafen.
f(x)=ax2 har toppunkt i (0,0) og er symmetriske omkring y-aksen.

Konstanten b’s betydning:
Ved ændring i b-værdien: Grafen beholder sin form, men parallelforskydes i både vandret og lodret retning.

Konstanten c’s betydning:
Ved ændring i c-værdien: Parallelforskydes grafen i lodret retning. c-værdien er skæringspunktet på y-aksen.

Få adgang til hele opgaven