Indholdsfortegnelse
Emneopgave i finansiel regning
Indhold
Emneopgaven skal fylde 4-6 sider og kan bl.a. indeholde følgende områder
● Indledning
Hvad er finansiel regning?
Hvor møder vi finansiel regning?
Hvad er forskellen på simpel rentesregning og annuitetsregning?
● Redegørelse rentesregning
Vis hvordan de tre øvrige varianter af formlen Kn= K0(1+r)n bruges.
Formler for enkeltbeløb
Se bilag 1:
Formler for annuiteter
Se bilag 1:
Fremtidsværdi
1: Opsparingsformlen
2: Ydelse i en annuitet
3: Antal terminer i en annuitet
Nutidsværdi:
1: Gældsformlen
2: Amortisationsformlen
Amortisationstabel
BILAG 1

Uddrag
Hvad er finansiel regning?
Finansiel regning er udregning af noget med penge at gøre, fx hvis du har taget et lån i en bank, eller putter penge ind i banken.

Hvor møder vi finansiel regning?
I banken eller andre steder hvor der optages et lån med en fast rente.

Hvad er forskellen på simpel rentesregning og annuitetsregning?
Simpel rentesregning er hvor du sætter et beløb ind/låner et beløb en gang og bare lader det stå og trækker renter, her bruges en af versionerne af kapitalformlerne også kaldet(enkeltbeløbsformlerne (se bilag 1)

I annuitetsregning lægger du hvert n fx termin en ydelse ind på en konto, samtidig med at den trækker renter