Indholdsfortegnelse
Hvad forstås ved en fremtidsværdi af en kapital og nutidsværdi af en kapital? Og hvordan beregnes de to størrelser.
Hvilke formler bruges til at beregnes hhv. nutidsværdi af annuitet og fremtidsværdi af annuitet?
Vis en tidsakse illustration af en fremtidsværdi af en annuitet.
e) Isoler n i opsparingsformlen med redegørelse for hvad der sker linje og linje.
Hvad er en amortisationsplan og hvad viser den?

Beregningsopgaver Opgave 1
a) Hvor meget er beløbet vokset til efter henholdsvis 10 år?
b) Hvor meget er beløbet vokset til efter 10 år, hvis der er halvårlig rentetilskrivning?

Opgave 2
a) Hvor meget lånte den studerende den 1/8 2008?

Opgave 3
a) Hvor meget kan hun opspare på sit sabbatår, hvis hun sætter 12000 kr. til side hver måned?
b) Hvor mange måneder vil hun kunne hæve et ’huslejetilskud’ fra opsparingskontoen pr. 2000 kr.?

Opgave 4
a) Beregn lånets størrelse, når den halvårlige rente er 2% og lånet betales over 20 år og første ydelse betales et halvt år efter lånets stiftelse.
b) Bestem størrelsen af den sidste ydelse.

Opgave 5
a) Hvor meget er kapitalen på 1 mio. kr. vokset til på de 10 år?
b) Beregn den gennemsnitlige rente i de 10 år.
c) Skal hun tage tilbuddet fra banken?
b) Vis en beregning af den effektive rente for lånet.

Uddrag
Fremtidsværdien er den værdi der står påkontoen efter et hvis antal terminer med en fast rente.

Man bruger formlen til at finde ud af hvor meget pengene er vokset til. Der indsættes altså et beløb eller en værdi, og efter et antal
rentetilskrivninger er beløbet eller værdien vokset til Kn.

Kn er fremtidsværdien af en kapital da det er den værdi der vil stå i fremtiden. På denne tegning er fremtidsværdien(Kn) vist som den røde søjle

Formel for Kn: K10