Indholdsfortegnelse
ØVELSE 4.2.1
Beregn slutkapitalen i eksempel 4.2.1 ved følgende rentesatser pr. termin:
1. 4%
2. 5%
3. 6%

ØVELSE 4.2.2
Hvor meget er 25.000 kr. vokset til på 10 år, når renten i hele perioden er 9% p.a.?

ØVELSE 4.2.3
Hvis vi tænker os, at man siden år 0 har fået forrentet 1 øre med 5% p.a., hvor meget er denne kapital vokset til i år 2017?

ØVELSE 4.2.4
Der indsættes 10.000 kr. på en boligopsparing i 2016. Renten i de første 3 år er 4% p.a., de følgende 3 år 4,5% p.a. og de følgende 3 år 5% p.a.
Hvor meget er saldoen på boligopsparingen efter 9 år?

ØVELSE 4.2.10
En kapital på 1.250 kr. vokser i løbet af 4 år til 2.167,49 kr. Renten tilskrives hvert kvartal.
Bestem rentefoden pr. kvartal.

ØVELSE 4.2.11
a. Bestem saldoen på kontoen i 2016.
b. Hvad er den gennemsnitlige rente i pct. p.a. for perioden 2002-2016?

ØVELSE 4.2.12
X-købing bank reklameres med følgende rentesatser på en anfordringskonto:
• Det første år gives 3% p.a.
• Det andet år gives 4% p.a.
• Det tredje år gives 4,5% p.a.
- Hvad bliver den gennemsnitlige årlige rente i en 3-års-periode?
- Hvad bliver den gennemsnitlige årlige rente i en 5-års-periode, når renten i de sidste 2 år er 4,5% p.a.?

ØVELSE 4.2.13
Den årlige prisstigning på et hus har i de første 3 år været henholdsvis 5%, 3% og 2%.
a. Beregn den gennemsnitlige årlige prisstigning på huset i de 3 år.
b. Beregn prisen på huset efter de 3 år.
c. Beregn købsprisen på huset, hvis dette hus steg med de samme procenter.

ØVELSE 4.2.16
Bestem fordoblingstiden (afrundet til et helt antal terminer), når renten pr. termin er:
1. 6%
2. 10%
3. 2%
3. 3,5%

ØVELSE 4.2.18
Bestem den effektive rente p.a., når renten er
1. 2% pr. måned.
2. 6% pr. halvår.
3. 4% pr. kvartal