Indledning
Det her er en emneopgave i finansiel regning i matematik. Det omhandler renter og afdrag. De to formler man bruger i finansiel regning er fremskrivningsformlen og annuiteter. Ved hjælp af de her to formler har man mulighed for at beregne fremtidsværdi og nutidsværdi.

Man kan udregne hvor mange penge man vil have i fremtiden, når ens penge står og samler penge i banken. Man kan også bruge det til at sammenligne renter ved hjælp af den effektive årlige rente som vi har lært om. Der er amortisationsplaner som hjælper med at holde styr på lån og opsparing.

Denne opgave indeholder definitioner og redegørelser for de forskellige områder, mens der også er eksempler på hvordan de forskellige formler bliver brugt.

Indholdsfortegnelse
Indledning ..................................................................................... 1
Fremskrivningsformlen............................................................. 2
Definition ............................................................................. 2
Redegørelse ................................................................ 2
Eksempler ......................................................................................... 3
Annuitet...................................................................... 6
Redegørelse .......................................................................... 6
Opsparingsformlen....................................................................... 7
Definition .............................................................................................. 7
Eksempler ................................................................................. 8
Gældsformlen .........................................................11
Definition ............................................................................. 11
Eksempler .............................................................................. 12
Amortisationsplan/opsparingsplan .........................................14
Definition og redegørelse ....................................................... 14
Eksempel........................................................................ 14
Effektiv årlig rente..................................................................15
Definition og redegørelse ............................................... 15
Eksempler ........................................................................... 15

Uddrag
Når man arbejder med annuiteter er der tale om en række betalinger der forfalder med samme tidsinterval og er lige store. Det kan enten være regelmæssige tilbagebetalinger for et lån eller regelmæssige indbetalinger for en opsparing.

Ved et annuitetslån betaler låneren et fast beløb på hver terminsdato. Beløbet dækker renter og afdrag af gælden. Det er meget normalt at det her bliver brugt ved køb af et hus, da man betaler i mange år på et hus og det er nemmere hvis det er fast.

Når man betaler af på et annuitetslån vil man starte med at betale meget i rente, da restgælden er stor, når restgælden bliver ved med at falde vil man betale mindre og mindre i rente, mens man betaler mere og mere i afdrag da man stadig skal betale det samme beløb hver måned.

Annuitet kan opdeles i Annuitetsopsparing (opsparingsformlen) og Annuitetslån
(gældsformlen)