Indledning
Finansiel regning anvendes primært til, at beregne renter og beløb. Finansiel regning er et emne, der vedrører vores dagligdag på mange måder. Det kan være interessant, at forholde sig til finansiel regning i forbindelse med penge, der står og samler renter i banken.

Der er mulighed for at låne penge i banken, hvis man er i økonomisk nød, eller hvis man eksempelvis har ambitioner om, at etablere en virksomhed.

Det kan være besværligt, at fremskaffe et højt beløb til en etablering af en virksomhed i løbet af kort tid, så det vil være effektivt, at låne i banken og tilbagebetale beløbet, inklusiv renterne i løbet af en given tidsperiode.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning
1.1 Et interview med mine forældre om finansiel regning
2. Hvorfor er der renter i samfundet?
3. Fremskrivning af kapital
3.1 Anvendelse af kapitalfremskrivningsformlen
4. Renten pr. termin
4.1 Anvendelse af formlen for renten pr. termin
5. Tilbageskrivning og antal terminer
5.1 Anvendelse af formlen for startkapital
5.2 Anvendelse af formlen for antal terminer
6. Pengene vokser hurtigt med et kviklån
7. Forrentning på en aktie2

Uddrag
Rentetilskrivning er et centralt koncept i det vestlige samfund, da det er en måde at garantere at man stadig kan få en udbytte, hvis der er nogle der beslutter sig for ikke at tilbagebetale det pengebeløb, man har lånt ud til dem.

Hvis der eksempelvist antages at man låner 7.500 kr. ud til 6 personer, og halvdelen af personerne beslutter sig for ikke at tilbagebetale, vil det rentebeløb den anden halvdel betaler kunne kompensere for tabet.

Inflationen er et aktuelt fænomen, der bevirker at der forekommer prisstigninger i samfundet. Dette vil resultere i en værdiforringelse af penge jo længere tid der går.

Hvis der eksempelvist antages, at man låner 1.000 kr. ud til matematiklæreren, vil værdien af dette beløb ikke være konstant i løbet af det år læreren skal tilbagebetale gælden, så i denne situation vil det være fornuftigt at tilskrive renter til det lånte beløb, da det skal kunne kompensere for værdiforringelsen.