Indholdsfortegnelse
Redegør for følgende:
- Hvad er finansiel regning?
- Hvor møder vi finansiel regning?
- Hvad er forskellen mellem finansiel regning og annuitetsregning?

Redegørelse for rentesregning
- Lav et eller flere eksempler på simpel rentesregning med fremskrivningsformel
- Lav eksempler på beregning af og i en opsparing (fremtidsværdi)
- Lav eksempler på beregning af og ved afvikling af et lån (nutidsværdi)
- Lav et eksempel på beregning af restgæld
- Vis en amortisationsplan og forklar betydning af dens kolonner

Uddrag
Finansiel regning er det emne i matematik, hvor det omhandler alt med renter, afdrag og de andre begreber, som bruges til at udregne de forskellige beløber, renter osv.

Når vi snakker finansiel regning, så benytter man sig af to forskellige formler, som er fremskrivnings-formler & annuitet, hvor de begge to beskriver udviklingen af penge, hvilket kan sammenlignes lidt med en eksponentiel funktion.

Fremskrivningsformler bruge til at beregne fremtidsværdier og nutidsværdier. Dette benyttes, når man skal beregne, hvor mange penge, man har på sin konto efter et bestemt antal år.

Fx, hvis man om 10 år., sætter 10.000 kr. ind som startkapital og får en rente på 5% pr. kvartal, så bruges nutidsværdier til at finde ud af, hvor mange penge man skal indsætte for at finde ud af, hvor mange penge man vil have i slutningen af et bestemt år.

Annuitetsregning bruges til fremtidsværdien til opsparing, hvorimod nutidsværdien bruges til lån eller udbetaling.