Andengradsfunktioner | Matematik | 10 i Karakter

Indledning
Andengradsfunktioner, også kaldt Andengradspolynomier er en funktion, funktionens formel er f(x)=ax2+bx+c.

Grafen for en andengradsfunktion kaldes en parabel og kan være henholdsvis konveks eller konkav.

Hvis parablen er henholdsvis konveks, betyder det at parablens grene vender opad, Hvis parablen er konkav

betyder det at grene på parablen vender nedad. Parablen til venstre er et eksempel på en konkav parabel, og parablen til højre er en konveks parabel.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Funktion:
- Graf samt betydning af konstanterne a, b og c
- Toppunkt
- Nulpunkter og løsning af 2.-gradsligninger
- Lav en komplet funktionsundersøgelse for:
• Monotoniforhold
• Ekstrema
• Nulpunkter
• Fortegnsundersøgelse
• Definitionsmængde og værdimængde

Uddrag
Når man skal finde konstanterne a,b og c skal man tage udgangspunkt i formlen for en andengradsfunktion, f(x)=ax2+bx+c. Derefter kan vi sammenligne formlen med funktion.

---

Ekstrema viser funktionens henholdsvis lokale minimum, globale maksimum, lokale maksimum og globalt minimum.

Det angives som et punkt, (x,y). hvor x er ekstemumssted og y er ekstremumsværdi. Globalt er for hele funktionen og lokalt er inden for nærområdet

Ekstrema 1 er lokalt maksimum og punktet hedder (4,3) Ekstrema 2 er Globalt minimum og punktet hedder (2,-1) Punktet (-1,8) Er ikke et ekstrema da punktet ikke er udfyldt og punktet derfor ikke er med.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu