Aflæsning i koordinatsystemet | Matematik

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
a) Bestem ved aflæsning i koordinatsystemet forskriften for (x). Jeg ved at forskriften for en lineær funktion er f(x) = ax +b

b) Om en anden lineær funktion (x) = a * x + b oplyses det at grafen for funktionen går gennem punkterne A(−3,5) og B(3,−4).

c) Bestem skæringspunktet mellem (x) og g(x).

Opgave 2
a) Løs ligningen 12 + 3x = 2 * (5x − 8)

Opgave 3
a) Forklar hvilken funktion der har hvilken graf som sin graf.

Opgave 4
a) Bestem g@(1)A.

Opgave 5
a) Benyt lineær regression og residualplot

b) Forklar betydningen af parameteren 1,07 for modellen af insektbiomassen og bestem fordoblingskonstanten.

c) Angiv hvilket år insektbiomassen kan antages at være ens i de to habitater.

Opgave 6
a) Tegn boksplottene for begge grupper på den samme figur (over hinanden). Det øvre boksplot viser gruppe A og det nedre boksplot viser gruppe B

b) Sammenlign de to fordelinger af løbetider. I din sammenligning skal du inddrage kvartilsættene og deres %-betydninger.

Opgave 7
a) Tegn grafen for f.

b) Bestem hvilket BNP pr. indbygger Danmark har ifølge modellen.

c) Beregn den relative afvigelse mellem det faktiske BNP pr. indbygger og BNP pr. indbygger i følge modellen.

Uddrag
Jeg finder a ved at kigge på hældningen for den lineære funktion, og jeg finder b ved at kigge på hvor den skærer i y aksen

Når jeg går 1 ud af x aksen, går jeg ½ op af y aksen. Det vil sige at a er 0,5x Funktionen skærer i -3 og derfor er b -3 Funktionen kommer til at se således ud: (x) = 0,5x − 3

---

I resididualplottet er det aktuelt hvis de: ikke ligger i et bestemt mønster, ligger på x aksen alle sammen og hvis der er lige mange over og under x aksen. Den største afvigelse der er, er 1.

Herefter ligger de alle på cirka 0,5 eller mindre hvilket er en fin afvigelse i forhold til at vi har med tal at gøre der ligger mellem 2,18 og 12,08. Samtidig ligger de godt spredt under og over x aksen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu