I koordinatsystemet er indtegnet grafen.. Mat opgave

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Funktionsforskriften for den viste graf er f(x) = - 2x + 3, da 3 er skæringspunktet på y -aksen og - 2 er hældningstallet.

Opgave 2
- Jeg har ved hjælp af udregning fundet frem til at X i denne ligning er -9
- Jeg har ved hjælp af udregning fundet frem til at X i denne ligning er 9
- Jeg har ved hjælp af udregning fundet frem til at X i denne ligning er - 1

Opgave 3
- Vi ved at når man ganger med nul går det i nul. Så når vi ganger med -3 med 0 bliver den dermed 0. Det er derfor der er 6 tilbage. Derfor er funktionsværdien 6

Opgave 4
- Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder vil ud fra grafen være 63,45 år i 2014
- Ved at aflæse diagrammet korrekt kan vi aflæse at den i 2017 er over 65 ved tilbagetrækning
- Det er svært at finde en sådan konkret sammenhæng, men man kan dog se den er opadgående, der var dog nogle udsving fra 2006-2009. Man kan se en begyndende tendens efter 2012, for der begynder den at stige

Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet

Opgave 5

Uddrag
Tabellen viser udviklingen i den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet for danske lønmodtagere i perioden 2006-2012

---

Benyt modellen til at bestemme den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for danske lønmodtagere i 2014, og giv en fortolkning af konstanten a. 0,1789•2014-296,86≈63,4446

---

Statistikken viser den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet for personer over 59 år samt antal beskæftigede i arbejdsstyrken.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu