Opgavebeskrivelse
Opgave A:
Hvad kan der af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem køn og partivalg? Besvarelsen skal indeholde relevante beregninger samt relevante sociologiske og politiske begreber.

Opgave B:
Hvad kan der af tabel 1 udledes af sammenhængen mellem partivalg og erhvervsklasse. Besvarelsen skal indeholde relevante beregninger samt relevante sociologiske og politiske

Uddrag
I folketingsvalget 2015 var der markant forskel på hvor kønnene valgte at sætte krydset. Det helt store tema i valgkampen var især velfærds- og arbejdsmarkedspolitik. Vælgeradfærden ved valget var speciel.

De fire ’gamle’ partier: Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, De Radikale fik et historisk dårligt valg med tilsammen 54 % af stemmerne.

---

Tabellen nedenunder har jeg omregnet stemmerne om til procent for at danne et overblik over de forskellige samfundsklassers stemmer til folketingsvalget i 2015.

Den klassiske sociologiske teori om vælgeradfærd forklarer vælgernes adfærd ud fra deres sociale gruppetilhørsforhold. I denne teori bestemmes vælgernes adfærd i høj grad af de sociale og økonomiske forhold.