Generel vælgeradfærd i USA | SRO | 10 i karakter

Indledning
Amerika også kendt under navnet USA, skulle her i 2020 tage stilling til at vælge deres nye præsident. Debatterne handlede især om covid-19 og BLM

som ofte var på den politiske dagsorden, imens flere og flere tog beslutningen om hvad for en kandidat de ville stemme på på valgdagen.

Især i disse tider blev man som mange andre vælgere nødt tage stilling til hvad man ville stemme. Hvilket man kunne se på hvor mange der stemte i år, i forhold til sidste valg.

Så hvad er baggrunden for hvorfor valget endte som det gjorde? Hvordan kan vi se hvordan amerikanerne stemte? Og har nogle specifikke faktorer haft nogen effekt på valgets resultat?

Denne opgave vil præsentere en redegørelse på baggrunden for, hvordan Downs model og Michigan modellen kan bruges på Amerikas vælgere og hvordan deres vælgeradfærd er.

Herefter kommer der en analyse af hvordan vælgerne har stemt, deres holdninger til forskellige udsagn og hvilke aspekter der har været i spil i valget i 2020.

Denne analyse efterfølges af endnu en analyse og en undersøgelse af Bidens tale tilbage fra 14. December 2020. Der lægges vægt på hvordan han har opstillet sin tale og hvilke betydninger den havde.

Til sidst i denne SRO-opgave diskuteres hvordan begge kandidater håndterede Covid-19 og hvilken betydning det har haft for valget.

Indholdsfortegnelse
Resume 2
Indledning 4
- Valget 2020 i USA 4
Vælgeradfærd (i USA) 4
- Redegørelse for teorier om vælgeradfærd 4
- Downs model 4
- Michigan Modellen 5
Trump og Bidens valgkamp 5
- US Election 2020: Results and exit poll in maps and charts 5
- By numbers: how the US voted in 2020 6
- Sådan stemte amerikanerne 8
Bidens tale 9
- Speech after Electoral College Vote 9
Diskussion 10
- Kandidaternes håndtering af covid-19 10
Konklusion 11
- USA’s vælger i valget 2020 11
Litteraturliste 12

Uddrag
Biden havde meget større succese med vælgerne i forhold til Trump. Da Biden havde den fordel over for Trump med, at Trump havde en faldende i hans vælgergruppe hos de hvide.

Trump havde stadigvæk den store støtte af den vælgergruppe på 63% som kan man støtte begge over hos de hvide vælger uden en Universitetsuddannelse.

Men Trump havde endnu et tab hos nogle af hans andre vælger, ude af dannet ved mænd og kvinder. Hvor hvor var den der måde fik Trumps tidligere supportere mere hen imod hans valgkampagne.

Da Biden havde større succes hos de videre ad en universitetsuddannelse. Men i forhold til valget i 2016 Er de ude dannet begyndt, at have en mere vigtig rolle.

Da deres vælger adfærd har ændret sig fra 2016 af. De hvide vælgere har også skiftet hen til, at være mere demokratisk som har ar1 en universitetsuddannelse og dem som ikke har en universitetsuddannelse.

Men det er imod de sorte er begyndt, at være mere republikansk anlagt fra valget 2016 til 2020. Så skiftet fra de sorte og hvide folk med og uden universitetsuddannelse har noget, at gøre med deres vælgeradfærd.

Men hvis vi kigger på aldersgrupperne hos Trump for eksempel Er der en faldende mængde hos de gamle i forhold til 2016.

De gamle på alderen af 65 eller ældre gav ham stærk support og folk imellem 53-44.Men i år 2020 ligger aldersgruppen kun imellem 51-48.

Og hvis vi kigger på den yngre vælgergruppe fra i mellem 18 og 29 år henner meget hen mod et stærkt demokratisk valg og stemme på her i 2020. Så folks hvad a-præsident

Hvad er du har ændret så meget, Det kan vi også alene sagde på Biden. Biden havde gode stemmer både the i forholdet og i det store valg Han havde 47% fra Demokratiske mænd

Hvilket har en stigning i forhold til Clinton stemmer i 2016 som lå på 42%. Trump fik også gode stemmer fra sexismene mænd med en lav uddannelse.

Amerika har de seneste år også haft en fortsat stigning i mere geografisk polarisering, med en stigning af værdi i det amerikanske valg og politik.

I 1992 da Bill Clinton vandt valget var der to tredjedele af stemmerne Fordelt i lande der var nogenlunde fordelt af både dem krater og republikanske.

Det parti som der vandt derover havde sikret sig mindre end 60% af stemmerne.5 Siden valget i 1992, har vælgerne ligget forskudt da valget især her i året 2020. Da slut ræset mellem

Trump og Biden skulle tælles ned til den sidste stemme for og kunne se hvem af dem der ville blive Amerikas nye præsident. Da valgmændene stemte utroligt tæt i årets valgkamp.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu