Indledning
Det centrale i opgaveformuleringen er at undersøge, hvad der ud fra bilag 1 og 2 kan udledes om den betydning, vælgernes socioøkonomiske baggrunde havde for stemmeadfærden ved det amerikanske præsidentvalg i 2020.

For at besvare denne opgave vil jeg undersøge vælgeradfærden i 7 forskellige tabeller. De 7 forskellige kommer fra AP VoteCast, som har spurgt over 110.00 mennesker overalt i USA.

Dataene viser resultatet af den samlede afstemning. Tabel 7 viser at et flertal af de kristne stemmer på Trump, især mormoner, hvor 71% af dem har stemt på Trump, dog er der kun 50% af katolikkerne, der har stemt på Trump.

Uddrag
Tager man udgangspunkt i teorien om issuevoters, så kan denne teori sige noget om by-og landdistrikternes vælgeradfærd.

Tabel 6 viser at henholdsvis 65% og 54% af folk fra byerne og forstæderne har stemt på Biden, hvorimod 55% og 65% af folk fra de små byer samt landdistrikterne har stemt på Trump.

Her kan covid-19 have haft en afgørende betydning i storbyerne og forstæderne, da det er i disse områder, at kontrollen er løbet løbsk og folk har set alvoren i virussen, og derfor har valgt at stemme på Biden, der tager virussen mere alvorligt i forhold til Trump, der mener at den vil gå af sig selv.

Tabel 2 kan også inddrages i denne forbindelse, her ses det nemlig at et flertal af borgere i alderen 18-44 stemmer på Biden, hvorimod borgere i alderen 45-65+ stemmer på Trump.