Opgavebeskrivelse
I hvilket omfang kan den måde, dødsstrafproblematikken behandles i Stephen Kings film The Green Mile, siges at være inspireret af kristendommen?
1. Analysér og fortolk Stephen Kings film The Green Mile med specielt fokus på filmens fremstilling af dødsstrafproblematikken.
2. Sammenlign filmens fremstilling af personen John Coffey med evangeliernes fremstilling af Jesus-skikkelsen.
3. Diskutér med inddragelse af konkrete bibelsteder i hhv. Det gamle testamente og Det nye testamente, hvorvidt en kristen grundholdning er forenelig med dødsstraf.

Indledning
Vi mennesker har kendt til dødsstraf helt tilbage fra de tidligste skrifter. De sidste mange år har mange lande afskaffet straffen, men dog praktiserer USA stadig dødsstraf, og har længe været et omdiskuteret emne. Dødsstraf blev i 1972 forbudt i USA, eftersom at USA’s højesteret erklærde dødsstraffen forfatningsstridig.

USA’s stater, men derimod i 1976 genindførte den højesteret anvendelsen af dødsstraf ved lov. Flere og flere stater afskaffer dødsstraf, hvor etiske spørgsmålstegn rejses. Raceproblematikken Fra år 1972 frem til 1976 blev der ikke udført nogle henrettelser i spiller en betydelig rolle i retssager, i forhold til dødsdomme.

fokuserer jeg på dødsstrafproblematikken i USA med et særligt fokus på kristendommen, hvilket jeg har gjort ved at arbejde tværfagligt i fagene engelsk A/B og religion B.

Jeg vil analysere og fortolke filmen The Green Mile 1999, hvor jeg har et særligt fokus på John Coffey som Jesusskikkelse samt inddrage konkrete bibelsteder i hhv. Det gamle testamente og Det nye testamente, hvorvidt en kristen grundholdning er forenelig med dødsstraf.

Indholdsfortegnelse
Indledning ....................................................................................................................... s. 4
Filmens fremstilling af dødsstrafproblematikken ........................................... s. 4-5
John Coffey’s fremstilling af Jesu-skikkelsen .................................................. s. 6-7
Er dødsstraf forenelig med en kristen grundholdning? ...................................... s. 8-9
Konklusion ........................................................................................ s.
10-11 Litteraturliste ................................................................................... s .12

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
En sammenligning mellem John Coffey og Jesus, er deres henrettelse og dom de får som er dybest uretfærdig. De begge ville hjælpe andre, men dermed bliver de begge henrettet af uretfærdige årsager.

Lyset har stort set i alle verdensreligioner en symbolsk betydning. Inden for kristendommen bliver Jesus omtalt som verdens ledestjerne og verdens lys.

John Coffey skal leve under Guds lys samt under Jesu ledestjerne, for ikke at blive overvældet af satans gerninger i mørket. Når John Coffey rækker sine store hænder frem med håndfladen op, hvor hans stærke hænder symboliserer noget guddommeligt.

At han har vendt håndfladen op ad, er med til at symbolisere åbenhed og, at Jesus byder vedkommende ånd velkommen.

Det eneste John Coffey beder om er tændt lys. Der skabes en stærk kontrast mellem at skulle leve i mørket eller leve i lyset. John Coffey kan mærke og føle at Satan påfører skader på andre mennesker, eftersom at mørket er med til at forstærke elendighederne.

Han fortrækker derfor lyset, eftersom at den gode Gud og alt det guddommelige vinder frem i lyset.

Da John Coffey udfører sin healing, flyver der fluer ud af hans mund, hvilket er med til at symbolisere at den indåndede lidelse forsvinder. Det som fluerne symbolisere, forbinder man med ondskab, dæmoni og fordærv.

I biblen bliver der refereret flere steder til fluer, (Mathhæusevangeliet kap. 10 v25 og kap. 12 v 24) samt, (Markusevangeliet kap. 3 v26) hermed går satan under navnet Beelzebul. Dette navn stammer fra navnet Baalzebul, hvilket betyder Fluernes Herre og er et af mere noget spirituelt.