Transportformer indenfor Danmark | IØ terminsprøve

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
a)
Beregn på basis af bilag 1 indeks for udviklingen i transport ved forskellige transportformer indenfor Danmark. Indeksberegningen skal tage udgangspunkt i 1990=100.
- Personbiler og varebiler under 2.001 kg.
- Busser i alt
- Tog
- Skib
- Fly, mellem danske destinationer

b)
I bilag 2 kan du se et eksempel på prisdannelsen på indenrigsflyvning (København-Aalborg) og udenrigsflyvning (København-London). Udgangspunktet er samme pris uden afgift (600 kr.) og samme afgiftsforhøjelse (100 kr.).

c) Forklar hvilke fordele og ulemper der er ved, at man i Danmark indfører en afgift på flyrejser, i forhold til en administrativ regel/lov som begrænser hvor mange gange en dansker højst må flyve om året, fx to gange årligt.

Opgave 2
2.1
Analyser på baggrund af bilag 3 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Danmark i 2020.

2.2
a) Med udgangspunkt i din analyse i opgave 2.1 samt bilag 4 og 5 skal du vurdere fordele og ulemper ved at lempe finanspolitikken.

Opgave 3
Folketinget har med alle partier (undtagen Nye Borgerlige og LA) vedtaget en ny klimalov om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Det er kun målet man har vedtaget. Den endelige udformning med miljøpolitiske instrumenter er (pr 1. marts 2020) endnu ikke på plads.
- Til regeringen

Uddrag
Personbiler og varebiler under 2.001 kg.
Der er sket en stigning i indekstallene for personbiler og varebiler under 2.001 kg. Det er en stigning på 29% og hvor den dog mellem 2004 og 2005 gik ned med 2%, men er steget stødt siden 2005.

Stigningen kan skyldes, at det er økonomisk er billigere at købe en lille bil og disse biler er blevet mere og mere populære.

Personbiler og varebiler under 2.001 kg. er de transportmiddel som er steget 2. mest i indekstal.

Busser i alt
Busser i alt er også steget i indekstal dog er stigningen ikke lige så stor som ved personbiler, da den kun er steget med 10% i 2018.

Det er dog værd at bemærke at i 1996 var busser i alt op på indeks 120, altså 20% fra basisåret. Der er derefter sket et fald frem til 2012, hvor indekstallet var på 101, som er 1% fra basisåret.

Herefter er den dog steget igen til 110 i 2018. Den mindre høje stigning kan skyldes at flere har købt biler og har derfor ikke behov for at tage bussen, dog er offentlig transport i byerne godt benyttet.

Tog
Det er det transportmiddel som har haft den største stigning i forhold til basisåret, da den er steget med 30% og er sammen med personbiler og varebiler under 2.001 kg. og busser i alt de transportmidler, som har haft en stigning i forhold til basisåret.

Tog oplevede i 2014 det største indekstal på 135, hvilket er den højeste stigning af alle transportmidler.

Den er efterfølgende faldet til 130 og tendensen er nedadgående. Stigningen af rejsende med tog kan skyldes at det er blevet nemmere at det er teknologisk blevet nemmere at bestille billetter til tog og at det er et transportmiddel, som er hurtig og sikkert.

Skib
Skib startede med at falde frem til 1994 hvor den faldt til 97 i forhold til basisåret og den steg derefter til 103 i 1996.

Herefter kom der et stort fald i de følgende år hvor den kom ned på 30 i forhold til basisåret. Dette fald kan skyldes at i 1998 blev storebælt åbnet og flere valgte at benytte sig af broen, derefter steg den igen frem til 2018 hvor den er på 55 i forhold til basisåret.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu