Forskellige transportformer indenfor Danmark | IØ

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
a) Beregn på basis af bilag 1 indeks for udviklingen i transport ved forskellige transportformer indenfor Danmark. Indeks Beregningen skal tage udgangspunkt i 1990=100.

b) Aflæs ligevægtspriser før og efter en afgiftsforhøjelse på indenrigs- og udenrigsfly. Forklar herefter hvorfor afgifterne virker forskelligt på indenrigs- og udenrigsruter.

c) Forklar hvilke fordele og ulemper der er ved, at man i Danmark indfører en afgift på flyrejser, i forhold til en administrativ regel/lov som begrænser hvor mange gange en dansker højst må flyve om året, fx to gange årligt.

Opgave 2
2.1 Analyser på baggrund af bilag 3 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Danmark i 2020.

2.2
a) Med udgangspunkt i din analyse i opgave 2.1 samt bilag 4 og 5 skal du vurdere fordele og ulemper ved at lempe finanspolitikken.

b) Diskuter om det i den nuværende økonomiske situation kunne være hensigtsmæssigt, at staten øger grønne investeringer med 10 mia. kr. jf. målet om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Finansieringen sker gennem øgede passagerafgifter på flyrejser på 10 mia. kr.
- Inddrag overvejelser om

Opgave 3
Folketinget har med alle partier (undtagen Nye Borgerlige og LA) vedtaget en ny klimalov om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Det er kun målet man har vedtaget. Den endelige udformning med miljøpolitiske instrumenter er (pr 1. marts 2020) endnu ikke på plads.
- Notatet skal indeholde vurderinger af:

Uddrag
I bilag 2 kan det ses, at ligevægtsprisen for udenrigs- og indenrigsfly, uden afgift, er på 600 kroner.

Der bliver på begge flyrejsetyper pålagt en afgiftsforhøjelse på henholdsvis 100 kroner, hvilket betyder øget omkostninger for de virksomheder

som udbyder flyrejserne, hvilket betyder, at de pågældende virksomheder sætter prisen op på billetterne til flyene.

Som det kan ses i bilag 2 medfører det, at udbudskurven parallelforskydes op, også kaldet mod venstre .

Trods det er den samme afgiftsforhøjelse for både indenrigs- og udenrigsfly, så har afgiften medført, ifølge bilag 2, at den nye ligevægtspris for indenrigsfly er 630 kroner

hvor den nye ligevægtspris for udenrigsfly er på henholdsvis 680 kroner. Denne prisforskel skyldes, at indenrigsruten er en priselastisk vare, hvilket vil sige, at det oftest anses som værende en luksusvare, som nemt kan erstattes.

I bilag 1 blev man blandt andet præsenteret for andre alternativer til fly, som kunne bruges til transport inden for Danmarks grænser, heriblandt toge, busser og biler.

Udenrigsruten kan derimod betragtes som en uelsatisk vare, hvilket betyder, at det anses som værende en nødvendighedsvare, som er vanskelig at erstatte.

Forskellen på priselasticiteten på de to ruter i bilag 2 er, at efterspørgselskurven for indenrigsflyene er flad, hvor den for udenrigsruten er forholdsvis stejl.

Dette har betydning for om hvorvidt prisændringen, i dette tilfælde afgiftsforhøjelsen på 100 kroner, har betydning for efterspørgslen.

---

Ved at pålægge afgifter benytter statens sig af miljøpolitik ved at gribe ind i samfundsudviklingen med foranstaltninger

som begrænser forureningen og fremmer en fornuftig anvendelse af de sparsomme ressourcer.

En fordel ved at indføre en administrativ lov, som begrænser danskernes flyrejser, vil være

at det for staten vil være muligt at kontrollere CO2-udledningen for den enkelte dansker, og dermed gå forrest i kampen mod global opvarmning.

Danskerne vil derfor benytte sig af de nærmeste alternativer, som biler og tog, som ifølge opgave 1.a, er den mest anvendte transportform i øjeblikket. Det vil dermed hovedsageligt have en positiv effekt på miljøet.

Det vil dog være en ulempe, hvis staten pålagde en afgift hos flyindustrien, som man så i opgave 1b

vil føre til en øget omkostning hos de forskellige flyselskaber, som derfor vil medføre, at prisen på billetterne alt andet lige vil blive dyrere.

Dette vil for husholdninger betyde, at de bruger mere af deres disponible indkomst på at købe en flybillet, end de ville have gjort inden afgiften.

En stigende pris på flybilletter vil have den største betydning for lavindkomstfamilierne. Dermed vil efterspørgslen på flybilletter i perioden efter afgiften alt andet lige falde.

Det vil desuden også have betydning for konkurrenceevnen, da det for virksomheder, som ofte benytter sig af flyrejser og er afhængige af dem, ikke længere har mulighed for dette.

Disse virksomheder vil opleve problemer, som konkurrerende virksomheder ikke nødvendigvis vil stå over for.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu